Hopp til innhold

Kan få bot for ikke å ha rydda opp

Statsforvalteren i Innlandet gir grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose pålegg om å rydde opp i det tidligere industriområdet. Fem av sju grunneiere har ikke etterlevd pålegg som ble gitt i 2015.

Miljøtekniske undersøkelser har avdekket omfattende forurensning i grunnen av Hunnselva. I noen prøver er det funnet så høye nivåer av helse og miljøfarlige stoffer at massene er å regne som farlig avfall.

Det vil koste mellom 300 000 og 500 000 kroner å etterleve påleggene. Hvis ikke det blir gjort innen september i år varsler Statsforvalteren tvangsmulkt på mellom 300 000 og 350 000 kroner.

Tomta til den tidligere bedriften Toten Cellulose
Foto: Dag Kessel / NRK

Flere saker fra Innlandet