Kan bli tunnel til dobbeltsporet

Jernbaneverket sier det er mulig å bygge en tunnel til dobbeltsporet under hele Hamar vest, i stedet for at opp mot 50 boliger må rives. – Tunnel er realistisk, sier planleggingsleder Sverre Setvik.

Dobbeltspor-animasjon Hamar

Slik kan dobbeltsporet bli lagt gjennom Hamar og forbi blant annet OL-amfien. NRK presiserer at dette ikke er et forslag fra Jernbaneverket, men NRKs visualisering dersom traséen blir laget på hver side av dagens jernbanespor.

Foto: Jan Benkholt / NRK

Sverre Setvik, Jernbaneverket

Sverre Setvik, Jernbaneverket.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

NRKs animasjon, som viser hvordan det kan bli med dobbeltspor gjennom Hamar, har sjokkert mange.

Men nå sier planleggingsleder Sverre Setvik i Jernbaneverket at de vil vurdere tunnel fra gamle Hamar bryggeri og gjennom hele Hamar vest.

– Vi ser på dette som mulig løsning. Det er såpass realistisk at det vurderes når vi nå starter planleggingen, sier Setvik.

Glad for signalene

Dette er signaler Hamar-ordfører Morten Aspeli er svært glad for å høre.

– Da blir hele Hamar vest skjermet av dobbeltsporet. Vi vil spare mange boliger, og tunnel er noe helt annet enn å legge dobbeltspor i dagen, uten tunnel.

Jernbaneverket har tidligere sagt nei til en underjordisk stasjon i Hamar. Men underjordisk dobbeltspor er altså et reelt alternativ, selv om det koster mye mer å drifte.

– Dessuten må tunnelen ha åpninger, og det får konsekvenser der hvor innslaget blir, sier Setvik i Jernbaneverket.

Slik kan dobbeltsporet i Hamar bli.

- Ikke avgjort

Traseen er ikke fastlagt, og det er ikke et mål at den skal være en direkte utvidelse langs dagens spor, presiserer Harald Monsen i Jernbaneverket, som en kommentar til NRKs anomasjon.

– Hele hensikten med den kommende planprosessen er å lage gode traseer av de foreliggende alternativene, for på den måten å finne frem til hvordan et nytt dobbeltspor kan bygges til minst mulig ulempe for byens borgere. Uansett valg av alternativ, er Jernbaneverket opptatt av å få en god kobling mellom stasjonen og byens sentrum, sier Monsen.

For øvrig vil Jernbaneverket i samråd med grunneier kunne utvise skjønn, og i enkelttilfeller derfor kunne beholde bygninger nærmere jernbanen. presiserer Monsen.