Kan bli totalforbud mot solarium

Norge topper statistikken for dødelighet på grunn av hudkreft. Et forbud mot solarier kan bli løsningen.

Solarium

FORBUD?: 27 prosent av ungdom mellom 14 og 24 år bruker tar sol, viser en undersøkelse TNS Gallup gjorde for Kreftforeningen i 2016. Arkivbilde.

Foto: Jan Inge Thomassen/NRK

I disse dager jobber en nasjonal arbeidsgruppe med en ny hudkreftstrategi.

– Et av tiltakene som kan bli foreslått er å utrede et forbud mot solarier, sier avdelingsleder i Statens strålevern, Hanne Kofstadmoen.

Dermed kan Stortinget komme til å måtte ta stilling til fremtiden til landets 5500 solarier. Ved innføring av et eventuelt forbud vil Norge bli det tredje landet i verden med bestemmelsen. I dag er det kun Brasil og Australia som forbyr sine innbyggere å besøke solstudioer.

Norge på hudkrefttoppen

Årlig får rundt 2000 nordmenn hudkreft, viser statistikk fra Kreftforeningen. Norge er nummer fire i verden når det gjelder forekomst og har høyest dødelighet i Europa. UV-stråler fra både solarium og solen er den største årsaken.

– Det er bekymringsfullt. Vi ligger dårlig an når det gjelder hudkreft. Det er i ferd med å bli et folkehelseproblem, sier Kofstadmoen.

Kreftforeningen mente det var på høy tid å innføre 18-årsgrense i 2012. Nå ønsker de et forbud mot solarium velkommen.

– Kreftforeningen fraråder generelt soling i solarium, fordi det gir mer intens stråling enn utendørs stråling og økt risiko for hudkreft. For de fleste kommer solarium i tillegg til utesol, og øker den totale mengden UV-stråler huden får, og dermed også kreftrisikoen, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Hun viser til at flere studier viser sammenheng mellom solariumsbruk og økt risiko for føflekkreft, og ingen av dem viser noen trygg, nedre grense for hvor lite solarium man kan ta.

– Hva er Kreftforeningens holdning til et eventuelt forbud?

– Tiden er over­moden for et nasjonalt løft for å unngå alle tilfeller vi kan av denne kreftformen som faktisk kan forebygges. Solariumsforbud er absolutt et av tiltakene som må vurderes. Vi vet at solarium står for en ikke ubetydelig andel av føflekkrefttilfellene, og dette er jo noe det går an å regulere, sier hun.

– Mindre bruk etter at det ble 18-årsgrense

Tirsdag meldte NRK at stadig flere solarier tvinges til å legges ned på grunn av nye regler. De siste årene har over 1000 solstudioer blitt lagt ned. Årsaken er at de nå må kontrollere at kundene er over 18 år.

I Kongsvinger i Hedmark har det kommunale svømmeanlegget fire solsenger, til tross for at Statens strålevern har anmodet alle landets kommuner om å fjerne solarier i kommunale bygg. Avdelingsleder i park- og idrettsavdelingen i Kongsvinger, Svein Olav Lund, forteller at de har merket en ending etter innføringen av 18 års aldersgrense. er slutt på at ungdom bruker solarium hyppig.

– Det har vært mye snakk om hvor farlig det er, det går inn på folk, sier Lund som selv har hatt hudkreft.

Han sier kommunen vil fjerne alle solsenger dersom et forbud innføres, men vil enn så lenge opprettholde tilbudet til de som ønsker og trenger det.

– Vi kunne kastet ut solsengene våre, men det er et godt tilbud til de som har behov for det helsemessig. For eksempel de med psoriasis, sier han.

Svein Olav Lund

HAR SOLSENGER: I Kongsvinger har Lund ansvar for fire solarier i svømmehallen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK