Nå kan det bli lettere å få skyte rovdyr

Et flertall i Stortinget ønsker at de lokale rovviltnemdene skal få større makt på bekostning av det rovdyrvennlige Direktoratet for Naturforvaltning. I kveld møtes alle partiene på Stortinget for å forsøke å bli enige om et nytt rovdyrforlik.

Ulv, Jerv og Gaupe
Foto: Franck Delhomme/Pete Cairns(BBC)/Namsskogan Familiepark

To ulver skutt i Rendalen onsdag

En av ulvene som ble skutt i Rendalen i vinter.

Foto: privat

I dag er det Direktoratet for Naturforvaltning og fylkesmennene som råder over rovdyrene sin skjebne.

Når Stortinget i kveld møtes for å prøve å bli enige om et nytt rovdyrforlik, handler det om Norge skal ha færre eller flere rovdyr, og om skadedyr skal bli lettere å felle.

Blant annet skal de bli enige om lokale rovviltnemder skal få større makt til å avgjøre om en ulv eller en bjørn kan skytes.

– Det er viktig at vi har en nasjonal base med de dyrene vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, sier Trine Skei Grande fra Venstre som kjemper på rovdyra sin side.

Oskar Grimstad i Frp vil ha færre bjørn og ulv:

– Vi forhandler så vi får se hva resultatet blir, men det bør bli lavere enn det er i dag.

Saken splitter både opposisjonen og regjeringspartia, men målet er likevel å komme i havn i løpet av kvelden.

Venter lange forhandlinger

– Vi må bli ferdige i dag, men i dag varer en stund til. Kanskje kommer vi til å holde på hele den tiden vi har, eller så blir vi kanskje litt tidligere ferdig, sier Eirin Sund, forhandlingsleder for Arbeiderpartiet

– Hva gjenstår nå?

– Vi er ikke enige om noe som helst før vi er enige om alt. Hvis vi blir enige om alt så blir dette veldig bra, sier hun.

Ennå kan forhandlingene sprekke, ikke minst på grunn av striden om å gi mer makt til de lokale rovviltnemdene.

Sist partiene forhandlet om hvor mange rovdyr vi skal ha, valgte Frp og Senterpartiet å stå på sidelinja.

Partiene på Stortinget satt tirsdag kveld fortsatt i forhandlinger med sikte på å komme fram til et bredt forankret forlik om norsk rovdyrforvaltning, melder NTB.

- Ulven kan bli borte fra Norge

Video Rovdyrforlik

Fra venstre: Christin Valsjø, styremedlem i Foreningen Våre Rovdyr og Berit Lind, leder for Vargas Villmark frykter at et nytt rovdyrforlik kan føre til at ulven blir borte fra Norge.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

I Rendalen ønsker noen å leve av rovdyrturisme, men frykter at Stortinget vil gi mere makt til det de mener er skyteglade lokale rovviltnemder.

– Vi tenker med skrekk og gru på hva som vil skje hvis disse nemdene skal ha enda mer makt enn de har i dag. Det vil antakelig bety en utryddelse av ulven i Norge, sier Christin Valsjø, styremedlem i Foreningen Våre Rovdyr.

De har rett i at Rovviltnemdene ikke er spesielt rovdyrvennlige. I Hedmark kaller kun én av åtte medlemmer seg ulvetilhenger. Bare i Rendalen er det skutt 18 ulver i statlig jakt siden årtusenskiftet.

– Det er tragisk at den er skutt ut. Nå har vi ingen ulv akkurat her. Vi vet at den kommer tilbake, men vi er avhengige av forutsigbarhet for i det hele tatt å kunne drive rovdyrturisme, sier Berit Lind, leder for Vargas Villmark.

Hun ønsker å satse på rovdyrturisme, men er avhengig av å ha ulv til stede i området permanent.

Håper rovviltnemdene får mer makt

Leder i rovviltutvalget i Hedmark Bonde og Småbrukerlag, Ståle Støen, har 90 sauer og 50 geiter hjemme på gården i Folldal, som rovdyr hvert år forsyner seg av. Han håper at rovviltnemndene nå kan få mer makt:

– Da håper jeg flere av beslutningene og mer av ansvaret blir lagt til folkevalgte organ, det vil si rovviltnemda.

Støen håper at det blir færre rovdyr hvis de lokale nemdene får mer makt.

– Det ligger i demokratiets natur at folkevalgte personer er mer lydhøre og de blir byttet ut hvis ikke lokalbefolkningen er fornøyd med jobben deres, sier Støen.

Leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, er ikke så sikker på at rovdyrpolitikken blir endret.

– Hvis det er slik at rovviltnemda fortsatt skal forvalte statlig vedtatt rovviltpolitikk så er det lite rom for det. Det kan være noen endringer i forhold til å utøve skjønn i vektleggingen mellom hensyn til rovvilt, friluftsliv, landbruk og annen næringspolitikk, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Video Rovdyrforlik

Se rovdyrmotstandere bli skjelt ut på Karl Johan.