Hopp til innhold

Vant over Datatilsynet – får kameraovervåke sentrum

Politiet får fortsette med kameraovervåking i Brumunddal sentrum, mot Datatilsynets ønske.

Lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad

GLEDENS DAG: Lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, er glad for at Personvernnemnda har gitt politiet medhold, slik at de fortsatt får bruke kameraovervåking i Brumunddal sentrum.

Foto: Sondre Bøkestad Teigen

Mandag avgjorde Personvernnemnda at hensynet til politiets interesser veier tyngre enn hensynet til personvernet.

Flere branner i Brumunddal sentrum i perioden 2006 til 2009 skapte en utrygghet hos både de som bodde der og hos handelsstanden. Det ble ikke bedre etter flere grove ran i 2011.

Flere fra handelsstanden i Brumunddal følte seg utrygge på jobb, og politiet ønsket seg lenge kameraovervåkning i sentrum. Fem overvåkningskameraer ble satt opp i 2014, med støtte fra politikerne. To år senere, i oktober 2016, ba datatilsynet politiet snarest om å avslutte overvåkningen.

Får medhold

Innlandet politidistrikt påklaget vedtaket fra Datatilsynet, og saken ble etter hvert sendt over til Personvernnemnda for endelig avgjørelse. Og nemnda er krystallklare i sitt vedtak, der det heter:

"Nemnda har kommet til at Innlandet politidistrikt må gis medhold i klagen på Datatilsynets vedtak."

Personvernnemndas leder, Mari Bø Haugstad, sier til NRK at hun ikke ønsker å utdype nemndas vedtak utover at nemnda foretok en avveiing av interesser der de mente fordelene for politiet var større enn ulempene for personene som blir overvåket.

– Glad vi ble hørt

Lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, er lettet over at personvernnemnda har gitt politiet medhold.

– Vi er jo glad for at vi er blitt hørt i denne saken, for dette har vært en viktig sak for oss i Brumunddal, Vi har jo en bortimot 30 oppklarte saker på grunn av videoovervåkingen, og vi mener at dette er til veldig god hjelp i det operative arbeidet vi driver med, sier Krogstad.

At personvernnemnda ga politiet medhold, er ikke overraskende, mener lensmannen.

– Jeg syntes at vi hadde mange gode argumenter da vi klaget på Datatilsynets vedtak. Så jeg hadde jo håpet i det lengste at det skulle gå veien. Derfor er dette en gledens dag for oss i dag.

Usikker på presedens

Lensmannen er usikker på om vedtaket vil kunne skape presedens, slik at det blir enklere for politiet på andre steder å få godkjent bruk av kameraovervåking.

– Vi har i alle fall gått i bresjen, og så får nasjonale myndigheter vurdere hvorvidt dette får noen konsekvenser andre steder i Norge. Vi er i alle fall glade for at vi får fortsette med dette i Ringsaker kommune og Brumunddal, sier Krogstad.

Ville prøve saken

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, sier de ønsket å prøve saken og vektinga av personvernet.

– Det å drive kameraovervåkning på gågater og torg, er jo et personverninngrep, sier Thon.

Men Personvernnemnda veide argumentene om trygghet og kriminalitetsforebygging tyngre enn hensynet til personvernet.

– Det er en situasjon vi bare må leve med, sier Thon.

Ingen blankofullmakt

Han utelukker ikke at vedtaket kan føre til noe mer bruk av overvåkningskamera i framtida, men mener at politiet ikke kan tolke vedtaket som en blankofullmakt. For det framgår av vedtaket at politiet må gjøre kontinuerlige vurdering av behovene:

– Er det sånn at man etter en stund skal redusere, begrense eller eventuelt avslutte kameraovervåkningen, så skal man gjøre det, sier Bjørn Erik Thon.

Kameraovervåkning
Foto: Stein S. Eide / NRK

Opptak lagres i sju dager

De fem kameraene i Brumunddal sentrum er virksomme døgnet rundt. Opptakene lagres på en server hos politiet i sju dager, og det er bare noen få polititjenestemenn som har tilgang til opptakene.

Opptakene brukes til å oppklare hendelser, mens overvåkingen bare brukes i tilfeller der politiet får opplysninger om tilløp til uro eller påbegynte kriminelle handlinger.

Flere saker fra Innlandet