Hopp til innhold

Bruker helikopter for å redde fisken i Norges største innsjø

Titalls tonn med grus skal berge den populære og store mjøsørretten.

Helikopteret henger ti meter over elva. Rotorene lager så mye vind at trær og busker står rett ut.

Under står frivillige fra Vang jakt og fiskeforening klare med kniver og kutter opp sekkene med gytegrus.

De gjør en livreddende jobb. Dette skal sikre at Mjøsa er full av fet og stor ørret også i framtida.

– Dette gjør vi for å bedre gyteforholdene, sier geolog Ole Nashoug.

Han er en av de ivrige ildsjelene i Vang Jakt- og Fiskeforening.

Håvard Høisveen fra Brumunddal

Håvard Høisveen fra Brumunddal med en storørret fra Norges største innsjø.

Foto: Fiskeavisen

Utsetting truer mjøsørreten

Mjøsørreten er ettertraktet å fiske på, ikke minst på grunn av størrelsen. Rekorden på ørret tatt i Norges største innsjø er på 15,3 kg.

Hvert eneste år tas det fisk på minst ti kilo, og fra fisket starter natt til første mai er Mjøsa full av båter som vil sikre storørretten.

For å sikre et godt fiske, har det årlig blitt satt ut titusenvis av fisk i Mjøsa . Ikke minst via vassdrag som Lågen og Flagstadelva.

Men nå har myndighetene stoppet settefiskprogrammet.

– Årsaken er at det kan kan påvirke ørretstammen negativt, sier Ole Nashoug.

Ole Nashoug er en av inititativtagerne til å lage bedre gyteplasser for mjøsørreten i øvre del av Flagstadelva i Hamar.

Ole Nashoug er en av initiativtagerne til å lage bedre gyteplasser for mjøsørreten i øvre del av Flagstadelva i Hamar.

Foto: Stein S Eide / NRK

I stedet for å sette ut fisk skal det nå legges til rette for de naturlige gyteplassene i elvene for å mjøsørreten.

Sikrer gyteplasser

Flagstadelva i Vang i Hamar er en av elvene som renner ut i Mjøsa, og er en viktig gyteplass for ørreten.

Men gyteplasser er blitt ødelagt. Det er for mye stor stein og det tilfredsstiller ikke ørretens krav til gyting.

– De gamle gyteplassene blir vaska bort med åra. Derfor er det behov for å tilføre gytegrus for å få større og bedre områder der ørreten skal gyte.

Det sier styreleder i Vang JFF, Hallgeir Henriksen.

Hallgeir Henriksen,styreleder i Vang jakt og fiskeforening legger til rette for at vannkvaliteten og gyteforholdene for Mjøsørreten i Flagstadelva i Hamar.

Hallgeir Henriksen, styreleder i Vang jakt og fiskeforening legger til rette for at vannkvaliteten og gyteforholdene for Mjøsørreten i Flagstadelva i Hamar.

Foto: Stein S Eide / NRK

Siden det er uframkommelig med bil langs elva, blir det for første gang i Innlandet brukt helikopter til å fordele gytegrusen.

Til sammen 66 tonn med fin, tromlet kalksteinsgrus fordeles på fire kjente gyteplasser i øvre del av Flagstadelva.

– Mjøsørreten skal opp å gyte i august/september. For at grusen skal få lagt seg i elva, må gytegrusen i elva nå.

Restarter kalking

Det er gjort vellykka forsøk med å kalke elva tidligere. Men det er mange år siden.

– Det bedret vannkvaliteten og førte til at Flagstadelva i dag er en av flere gode gyteelver for mjøsørreten, sier Ole Nashoug, som var en av pionerene den gangen.

Nå settes det i stand et kalkingsanlegg med penger fra Statsforvalteren og Miljødirektoratet.

Frivillige fra Vang jakt og fiskeforening skar opp sekkene med gytegrus, som helikopteret fraktet ut til øvre del av Flagstadelva i Hamar.

Frivillige fra Vang jakt og fiskeforening står klare med kniv og kutter opp sekkene, så kalkgrusen renner nedover elva.

Foto: Stein S Eide / NRK

Vil bety mye for ørretbestanden

Rundt 20 frivillige fra Vang JFF deltok da gytegrusen ble spredd i elva denne uka.

Styrelederen er fornøyd med oppslutninga for å bedre vannkvaliteten og gyteforholdene for Mjøsørreten.

– Det er helt fantastisk, og det var litt julekvelden for meg da vi fikk penger for å gjennomføre et av distriktets største kalkingsprosjekter.

Vang JFF er klare på at tiltaket er med på å redde mjøsørreten.

– Vi tror vi allerede neste år vil vi se mer yngel i elva, sier Henriksen.

Elias Holåsen og Johannes Fadum Nærbø pakker ut for å starte fisketuren på Puttsjøen like ved Flagstadelva i Hamar.

Sportsfiskerne Elias Holåsen og Johannes Fadum Nærbø håper kalkinga gjør det mer gunstig for fisken å gyte i Flagstadelva.

Foto: Stein S Eide / NRK