Hopp til innhold

Jurist: – Hun bør anke vedtaket

Jurist og høgskolerektor Bente Ohnstad mener Statens helsetilsyn har vurdert regelverket feil når de refser omsorgsarbeider Hilde Ågot Valleraune, som ble kjæreste med en mann hun pleiet.

Hilde Ågot Valleraune står ute på verandaen.

ULOVLIG KJÆRLIGHET: Hilde Ågot Valleraune møtte kjæresten Anders Gjestvang da han var pasient og hun omsorgsarbeider. Snart håper de å kunne flytte sammen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Jeg anbefaler henne å klage dette vedtaket inn for Statens helsepersonellnemnd. Det mener jeg ganske klart, sier Bente Ohnstad til NRK.

Juristen har brukt helgen til å gjennomgå det 10 sider lange vedtaket fra Statens helsetilsyn om å begrense autorisasjonen til omsorgsarbeider Hilde Ågot Valleraune.

Bente Ohnstad

BØR ANKE: Jurist Bente Ohnstad har gransket vedtaket fra Statens helsetilsyn og mener det bør ankes.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Her er det grunn til å stille spørsmål ved myndighetsutøvelsen både når det gjelder saksbehandlingen, rettsanvendelsen, lovforståelsen og når det gjelder fakta som er lagt til grunn, sier hun.

Ohnstad var på 1990-tallet med på å gjøre forarbeidene til det som senere ble Helsepersonelloven. Hun er også medforfatter av boka «Helsepersonelloven med kommentarer». Ohnstad sier hun er redd for å gå inn i saken, og har ikke noe ønske om å forkludre en ankebehandling.

– Jeg mener generelt at det er alvorlig at man ikke blir hørt, at den som er part i saken ikke får lov til å komme med uttalelser før man setter i gang en såpass omfattende sak som dette. Jeg synes også at man har gått veldig langt i å bruke bestemmelsene til et annet formål enn det som er bakgrunnen for bestemmelsene, sier Ohnstad.

Hilde Ågot Valleraune og Anders Gjestvang

ULOVLIG KJÆRLIGHET: Anders Gjestvang og Hilde Ågot Valleraune møttes som pasient og omsorgsarbeider. Snart håper de å kunne flytte sammen.

Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

Må gå til psykolog

Omsorgsarbeider Hilde Ågot Valleraune møtte kjæresten Anders Gjestvang mens hun var omsorgsarbeider i hjemmetjenesten i Lillehammer kommune, og han var bruker. Anders sitter i rullestol etter en bilulykke. Han er selvstendig næringsdrivende, med ansvar for ni fast ansatte.

Hilde Ågot Valleraune varslet arbeidsgiveren sin om at de to var blitt kjærester, og trodde saken var ute av verden. Men slik ble det ikke. Saken havnet hos Statens helsetilsyn som forrige uke fattet vedtak om å begrense autorisasjonen hennes som helsearbeider.

Valleraune må blant annet melde fra til nåværende og fremtidige arbeidsgivere at hun har fått en såkalt begrenset autorisasjon. Hun må også få oppfølging av en faglig veileder, og jevnlig skrive egenrapporter til Helsetilsynet.

Jeg har valgt å gå riktige tjenestevei og være ærlig fra første dag. Jeg mener at ærlighet burde belønnes og ikke straffes.

Hilde Ågot Valleraune

I tillegg må Hilde Ågot gå til personlig veiledning hos psykolog eller psykiater. Tema for samtalene skal være hvordan hun knytter seg til andre mennesker, slik at en tilsvarende situasjon ikke skal oppstå senere, mener Helsetilsynet.

– Jeg har valgt å gå riktig tjenestevei og være ærlig fra første dag. Jeg mener at ærlighet burde belønnes, og ikke straffes. Jeg trodde ikke at det skulle bli så ille som dette her, sa Hilde Ågot Valleraune da vedtaket ble kjent sist uke.

– Har ingen kommentar

I en epost til NRK skriver assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Heidi Merete Rudi, at de ikke har noen kommentar til kritikken fra jurist Bente Ohnstad.

– Statens helsetilsyn har ingen kommentarer til Ohnstads uttalelser slik de er referert. Helsepersonellet er informert om sin adgang til å klage til helsepersonellnemda. Statens helsetilsyn imøteser i tilfelle den kvalitetssikringen som ligger i at Statens helsepersonellnemd, som overordnet instans, vurderer saken, skriver Rudi.

Forrige uke avviste Heidi Merete Rudi at de hadde misbrukt regelverket etter at det fremkom kritikk mot avgjørelsen deres.

– Det er ikke noen tvil om at vi har fulgt normen når det gjelder saker der helsepersonell får rollekonflikter i forhold til pasienter eller brukere. Det er en lang praksis, både hos oss og i Statens helsepersonellnemnd, som støtter opp under det vedtaket vi har gjort, sa hun.

Helsetilsynet argumenterer i sitt vedtak også med at det ikke nødvendigvis er et likeverdig forhold, selv om det i utgangspunktet kan se slik ut.

"I vennskaps- eller kjærlighetsforhold som springer ut av et pleieforhold, blir det imidlertid lett ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. (...) Kompetanse, sårbarhet og autoritet er ulikt fordelt. Slike skjevheter vil partene ta med seg inn i et personlig og privat forhold dem imellom. Ubalansen kan bli særlig tydelig dersom det oppstår ubalanse i forholdet, eller ved et eventuelt brudd."

En kvinne fra Lillehammer er klaget inn inn til Helsetilsynet etter at det kom fram at hun har et forhold til en pasient.

Flere saker fra Innlandet