Hopp til innhold

Engerdal jubler for scooter-frislipp

Et flertall på Stortinget vil gi kommunene forvaltningsansvaret for motorferdsel i utmark. – Endelig, sier en fornøyd ordfører i Engerdal, mens Naturvernforbundet ikke liker det.

Snøskuter

Lovendringen betyr at kommunene får mulighet til etablere lokale løyper uten å være med i en forsøksordning eller få dispensasjon for det.

Foto: Reidar Gregersen

Bare SV og Miljøpartiet De Grønne står på siden av denne enigheten. Det ble klart da Stortingets energi- og miljøkomite avga innstilling om saken tirsdag.

De øvrige partiene ber regjeringen snarest legge fram forslag til endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som sikrer lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer.

– Raserer naturen

Arnodd Håpnes, fagleder Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet frykter frislipp av snøscootere.

Foto: Jo Straube

Naturvernforbundet mener det er særdeles oppsiktsvekkende Sp, H og FrP vil ha frislipp av skuter på 80 prosent av arealene i Norge, og bare begrense forbudet til verneområder og nasjonale villreinområder.

– Det kan føre til en rasering av verdifull natur som ikke er vernet og til store støybelastninger i viktige friluftsområder, sier fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

Han er ikke fornøyd med stortingets ønske om lovendring, og mener at dette betyr takk og farvel til støyfri naturopplevelser i norske skoger og fjell.

– Dette tror Naturvernforbundet at distrikts-Norge vil tape enormt på i framtiden. Nå vil man ikke kunne tilby turister opplevelser i støyfri natur, det som har vært vårt fremste merkevare for å lokke turister til Norge.

– Etterlengtet

Lars Erik Hyllvang

Ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang, er glad for at kommunene skal bestemme motorferdsel i utmark.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Engerdal er en av kommunene i Hedmark og Oppland som er med på Regjeringens forsøksordning der de kan lage løyper for fritidskjøring med snøscooter. Dette var etterlengtete nyheter for ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang.

– Det er veldig bra at et flertall på Stortinget vil endre motorferdsel-loven slik at kommunene får den forvaltningsretten sjøl. Det er på tide. Det har vært et flertall på Stortinget for det i mange år, så at de nå endelig kommer til å vedta en endring i loven er veldig gledelig, sier Hyllvang.

Hva slags retningslinjer som bør legges til grunn, er det imidlertid uenighet om. Regjeringspartiene Høyre og Frp har sammen med Senterpartiet flertall for å begrense forbudet til verneområder og nasjonale villreinområder.

Ap, KrF, Venstre, SV og MDG ønsker å gå lenger og i tillegg unnta viktige friluftsområder og områder som er særlig viktige for dyreliv og naturmangfold.

– Bra for grensekommuner

Lovendringen betyr at kommunene får mulighet til etablere lokale løyper uten å være med i en forsøksordning eller få dispensasjon for det.

Snøscooter
Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Det er veldig bra, og helt på sin plass. For en grensekommune som Engerdal vil dette bety at vi kan få til en varig ordning med lokale løyper som vil forhindre den lekkasjen vi ser til Sverige for å kjøre snøscooter. Den trafikken får vi nå muligheten til å ha sjøl med de positive ringvirkningene det vil ha for lokalt næringsliv.

Flere er skeptiske til at kommunene skal få bestemme motorferdsel i utmark sjøl. Blant annet fordi man frykter et frislipp av snøscootere, men slik blir det ikke, mener Hyllvang.

– Det har aldri vært prat på det. Kommunene er også interessert i å balansere alle hensyn så godt som mulig og lage tilbud som ivaretar alle interesser så god som mulig.