Hopp til innhold
Bonde spreier kalk med traktor og spreievogn
Foto: Odin Omland / NRK

Jordbruksoppgjøret 2022

Oppsummert

Staten og bøndene er enige om årets jordbruksoppgjør på 10,9 milliarder kroner. 1,5 milliarder tas ut i økte priser. Ifølge Bondelaget betyr avtalen at bøndene får full kostnadsdekning i 2022 og 2023, og betydelig inntektsvekst både i 2022 og 2023.

 • Flertall for jordbruksavtalen i Stortinget

  Det ble i dag flertall i Stortinget for årets jordbruksavtale. Høye priser på blant annet strøm, drivstoff og kunstgjødsel bidro til et rekordhøyt oppgjør på 10,9 milliarder kroner.

 • Uavklart om jordbruksavtalen

  Det er uavklart om det er flertall i Stortinget for jordbruksavtalen som sikrer bøndene rekordhøye 10,9 milliarder kroner. Da næringskomiteen i dag avga sin innstilling til Stortinget, var det bare regjeringspartiene som støttet den. Ifølge næringspolitisk talsperson i Rødt, Geir Jørgensen er situasjonen uavklart. Tidligere hadde Rødt, MDG, KrF og Venstre sagt at de ville støtte avtalen.

 • SV sier nei til jordbruksavtalen

  Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet må henvende seg til høyresiden for å få flertall for årets jordbruksavtale. Det er klart etter at Storingets næringskomité onsdag avga innstilling uten flertall.

  Regjeringens foretrukne budsjettpartner SV mener avtalen er for svak på flere punkter og hevder den dessuten bryter med regjeringsplattformen.

  – Dette kunne de løst på en smidig måte, ved å være med på forslag som vi mener framover vil styrke selvforsyningen, gjøre noe med den uheldige konsentrasjonen av melkekvoter og redusere import av innsatsfaktorer på for, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

  Senterpartiets Wilfred Nordlund sier SVs beslutning om å stemme imot jordbruksavtalen ikke er dramatisk, all den tid Høyre, KrF, Venstre og MDG har varslet at de subsidiært vil stemme for når saken skal behandles i stortingssalen 15. juni.

  Å stemme subsidiært betyr at partiene først stemmer for egne forslag, selv om disse ikke får flertall, men siden bidrar til å gi et annet forslag flertall.

  Høye priser, blant annet på strøm og kunstgjødsel, bidro til et rekordhøyt jordbruksoppgjør på 10,9 milliarder kroner i år.

  SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Rødts Geir Jørgensen vil ikke stemme for jordbruksavtalen.
  Foto: Mats Rønning / NRK
 • Trolig flertall for jordbruksoppgjør

  Miljøpartiet de Grønne, Venstre, KrF og Rødt sikrer trolig flertall for jordbruksavtalen i Stortinget. Regjeringa har ligget i harde forhandlinger med SV, som har hatt et hovedkrav om å redusere støtten til importfôr. Men når Næringskomiteen i dag legger fram sitt forslag, er det trolig sikret et flertall for avtalen også uten SV.

  Bøndene og regjeringa ble enige om rekordhøye 10,9 milliarder.

  Flere bønder i Innlandet har brukt eget utstyr til å markere sin misnøye med jordbruksoppgjøret.
  Foto: Innlandet bondelag
 • Bonde- og småbrukarlaget godkjenner jordbruksavtalen

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag godkjenner jordbruksavtalen. På et sentralstyremøte i dag vedtok styret at forhandlingsutvalget hadde gått utover fullmaktene sine da de underskrev avtalen. Noen fylkesledere uttrykte mandag stor misnøye med avtalen og prosessen og truet med mistillit mot leder Kjersti Hoff. Likevel valgte altså sentralstyret å godkjenne avtalen.