Jerv skutt etter uttak fra hi

Ei jervtispe og to valper ble felt tirsdag ettermiddag. Dyrene ble skutt under hiuttak i Elgå Reinbeitedistrikt på Hedmark

Jerv felt i Hedmark

Ei tispe og to valper felt under uttak fra hi på Hedmark

Foto: Statens Naturoppsyn

I tråd med Stortingets rovviltforlik ble ei jervtispe og hennes to valper tatt ut av hiet og felt i regi av Statens Naturoppsyn i Elgå Reinbeitedistrikt på Hedmark tirsdag ettermiddag.

Direktoratet for naturforvaltning har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein.

– I regioner som ligger over bestandsmålet er hiuttak aktuelt. Etter 15. februar er vi inne i yngletida for jerv. Uttak i denne perioden krever spesiell kompetanse for å sikre at ikke en tispe som har unger i hi blir avlivet uten at også hennes unger blir avlivet. Oppdraget blir derfor gitt til Statens naturoppsyn, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo i Direktoratet for naturforvaltning til Rovviltportalen.

Lisensfellingsperioden for jerv starter 10. september og avsluttes 15. februar. Før jakta fattet rovviltnemndene vedtak om en lisensfellingskvote på til sammen 128 jerv i Norge.