– Å koble Gjøvikbanen og Dovrebanen vil bety mye for hele Sør-Norge

GJØVIK (NRK): Jernbaneverket mener en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen vil ha store fordeler for hele jernbanenettet i Sør-Norge.

Gjøviktoget

BRU OVER MJØSA: Flere ønsker en jernbanebru fra Gjøvik og over til Moelv.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Å koble sammen Gjøvikbanen og Dovrebanen har lenge vært et tema. Senest rett før jul diskuterte ordførerne i Mjøsdistriktet denne løsningen . Og nå er det Jernbaneverket som uttaler seg om en sammenkobling.

– Det kan gi muligheter slik at trafikk sørfra og vestfra kan komme seg til Europa uten å kjøre om Alnabru. Det vil bety mye for Oslo S og Oslotunnellen som er en flaskehals for hele jernbanenettet vårt, sier senioringeniør Hege Selbekk fra Jernbaneverket.

Hege Selbekk, senioringeniør, Jernbaneverket

HJELPER OSLO: Senioringeniør Hege Selbekk fra Jernbaneverket mener en kobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen blant annet kan avlaste trafikken på Oslo S.

Foto: Dag Kessel / NRK

Når dobbeltsporet jernbane er ferdig fram til Hamar, og etter hvert til Lillehammer, vil det gå tog med hastighet opp til 200 km/t på deler av strekningen. Samtidig vil det være godstog med langt lavere hastigheter på samme strekning. Dette kan bli et problem for avviklingen av passasjertogene, og det er her en jernbanebru fra Gjøvik og over til Moelv kan være løsningen.

– Hvis de kunne fått noe av godstransporten over på Gjøvikbanen så ville de hatt helt andre muligheter til å gi et bedre tilbud og hastighet, mener Selbekk.

Gjøvikbanen minutt for minutt

– Et ønske fra pendlerne

Denne uka har det vært et seminar på Gjøvik med jernbanetrafikken som et av temaene. På seminaret har flere av lokalpolitikere på Vest-Oppland vært til stede. De mener at en forlengelse av Gjøvikbanen og ikke minst en forbedring av banen vil være helt i tråd med befolkningsmengde og ønsker fra pendlerne.

Siste passasjertall viser at det er økning i passasjertallet, sier ordfører i Østre Toten, Hans Seierstad.

– På tross av en Gjøvikbane som går betydelig saktere i dag enn på slutten av 80-tallet så ønsker folk å bruke toget. Når jeg møter unge i Oslo så sier de at de ønsker pendlermuligheter til Oslo, sier Seierstad.

Dette er ungdom han håper vil flytte tilbake til Toten.

– Et slikt tilbud kan gjøre oss mer konkurransedyktige, mener ordføreren.

Les også: Togene på Gjøvikbanen går like sakte som for 50 år siden