Jernbanesaken: Flertall for stasjon ved Vikingskipet

Kommunestyret i Hamar stemte i dag for at jernbanen skal vekk fra strandsonen, og legges til trase øst, med ny stasjon ved Vikingskipet.

Stemmes for alternativ øst

25 personer stemte for alternativ øst, med ny stasjon ved Vikingeskipet.

Det var mange talertrengte da kommunestyret i Hamar skulle stemme over hvor jernbanen skal gå gjennom Hamar. Engasjementet var stort, og kommunestyremøtet var flyttet fra rådhuset til kulturhuset for å få plass til alle som ønsket å være tilstede.

Da ordfører Einar Busterud lurte på hvem som ville skrive seg på talerlista, så føk 19 armer i været. Mange sterke meninger, oppmodninger og til og med gråt, kunne høres fra talerstolen.

Splittelse sikret stort flertall til alternativ øst

Fra før av har formannskapet gått inn for alternativ øst, med jernbanestasjon ved Vikingskipet. Det ble også resultatet i dag, da flertallet i kommunestyre stemte for alternativ øst.

Flere politikere som tidligere har vært tilhengere av det midtre og det vestre alternativet endret standpunkt til øst under møtet. Ingunn Børresen (Ap), og Tor Skraastad (H), opplyste fra talerstolen i kveld, at de endret tidligere synspunkt, og gikk for alternativ øst. Til syvende og sist så var det splittelsen i Arbeiderpartiet som sørget for at det ble et større flertall enn forventet for alternativ øst.

25 personer stemte for alternativ øst, 14 personer stemte for alternativ vest, og sju personer stemte for alternativ midt.

Tilslutt så ble det tatt en ny avstemning, for å få et samlet kommunestyrets oppslutning inn mot departementet.

Det ble 38 stemmer for øst og en avholdene. Det var Katrine Aalstad fra Miljøpartiet de Grønne, som ikke under noen omstendigheter kunne gå med på å legge stasjonen i forbindelse med dyrket mark og naturreservatet i Åkersvika.

Departementet avgjør jernbanen

Det er lenge siden det har vært så stort engasjement både blant innbyggere og politikere, som jernbanesaken i Hamar. Det har vært en lang og høylydt diskusjon, og hundrevis av leserinnlegg.

Trasevalget avgjøres allikevel ikke i dag. Nå starter arbeidet om å få mest mulig gjennomslag videre. For øyeblikket er det statlige innsigelser mot alle alternativene, noe som betyr at saken vil bli endelig avgjort i departementet og ikke av kommunepolitikerne.