– Stilte spørsmål ingen andre gjorde

En venninne som selv har blitt utsatt for overgrep reagerte på spørsmålene den fornærmede stilte. Ingen andre stilte liknende spørsmål.

Tegning, Øygard-saken

En venninne av den fornærmede jenta sa at hun stilte annerledes spørsmål.

Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Fire jevnaldrene jenter har vitnet i ankesaken mot Rune Øygard i dag.

Alle har på ulike måter reagert på kontakten mellom Øygard og den fornærmede jenta.

De har tildels reagert på den hyppige kontakten med Øygard, og de har også reagert på innholdet i tekstmeldinger

Følg saken direkte her

Mye kontakt i 2011

Den siste jenta hadde mye kontakt med den fornærmede i 2011, og ble en nær venn. Hun har selv vært fornærmet i en sak.

– Jeg fortalte henne om hva jeg hadde vært utsatt for.

Hvordan reagerte hun da du fortalte dette, spurte aktor?

– Hun ble veldig stum. Tok det veldig innover seg, stilte mange spørsmål om som jeg aldri hadde fått før.

Dette begynte hun å undre seg over.

– Jeg lurte på om hun hadde vært utsatt for noe sjøl. Hun støttet meg og ville være der for meg uansett. Hun var veldig lik meg, veldig voksen for alderen.

På spørsmål fra forsvarer Mette Yvonne Larsen spurte ikke fornærmede om hva venninnen var utsatt for, men forhold rundt det.

Fortalte det var henne

Den fornærmede jenta fortaltevenninnen om Øygard helga etter anmeldelsen.

Da hadde hun skjønt at noe var galt. Venninnen hadde unngått henne og ikke ville snakke med henne på flere dager.

– Jeg hadde skjønt at noe plaget henne. Vi var på besøk hos noen venner noen dager etter anmeldelsen, fortalte hun retten.

Hun fikk da sjansen til å be venninnen om en prat ,og fortalte at hun var den det gjaldt i Øygardsaken.

Hun beskriv jenta slik:

– Hun så veldig borte ut. Hun skrek, men fortalte ikke hva hun var utsatt for.

Etterpå klandret hun seg sjøl for at at hun ikke hadde skjønt noe.

Hun forklarte at hun ikke visste noe om relasjonen med Øygard før dette.

Først i ettertid har hun fått høre om det som har kommet fram i retten, hun måtte være sammen med gutt for at ikke folk skulle bli mistenksomme til forholdet mellom Rune og fornærmede.

Snakket ikke om politianmeldelser

Jenta avviste kategorisk at det var tema mellom henne og venninnen at det var et tema å politianmelde. Forsvarer Mette Yvonne Larsen spurte gjentatte ganger om dette.

Bakgrunnen var at venninnen i en tekstmelding ba den fornærmede om å ta vare på teksmeldinger fra en gutt med tanke på en mulig anmeldelse.

Det er visse ting jeg skulle ha sagt jeg også! Men ikke slett meldingene du får og lagre samtalene. Da har du bevis og de er lettere å ta han da»

Venninne i sms til fornærmede

Denne tekstmeldingen er lagt fram for lagsmannsretten tidligere i saken, og venninnen bekreftet i retten i dag at den ikke gjaldt Rune Øygard.