Hopp til innhold

Jenta anker erstatningsspørsmålet

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal anker på vegne av den fornærma jenta i Øygardsaka erstatningsspørsmålet til Høyesterett.

Nina Bråthen Hjortdal

Nina Braathen Hjortdal og den fornærmede jenta i etterkant av at saken ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

– Jeg ønsker å få prøvet oppreisningsbeløpets størrelse for Høyesterett, sier bistandsadvokat Nina Bråthen Hjortdal.

I dag gjorde hun det klart at hun og hennes klient anker erstatningsspørsmålet i Øygardsaken. Braathen Hjortdal mener saken er så spesiell at også den delen av saken bør prøves for Høyesterett.

– Ikke pengene i seg selv som er viktig

I dommen fra lagmannsretten ble Rune Øygard dømt til å betale 120.000 kroner i erstatning til jenta, men det mener Braathen Hjortsal altså er for lite.

– Det er ikke pengene som er viktig i seg selv, men det er det prinsipielle i å få en rett avgjørelse i forhold til det min klient har vært utsatt for, sier hun.

Hun holder fast på at jenta bør få 260.000 kroner i erstatning.

Anke på alle punkter

Øygard

Rune Øygard har både anket straffeutmålingen fra lagmannsretten og saksbehandlingen. Nå er det klart at den fornærmede jenta også anker erstatningsbeløpet.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Det er allerede kjent at statsadvokaten anker straffeutmålingen i saken. Øygard har på sin side både anket på grunnlag av saksbehandlingen og kommet med en motanke til statsadvokatens anke på straffeutmåling. Når Den fornærmede jenta nå anker erstatningsbeløpet må Høyesteretts ankeutvalg altså ta stilling til alle sidene av saken. Det er de som bestemmer om en eller flere av punktene skal behandles i Høyesterett.