Ja i Dovre

Med svært knapp margin ble det flertall for en felles Lesja-Dovre kommune i Dovre. 50,7 prosent av de frammøtte svarte JA i folkeavstemminga. 47,9 svarte nei.

Valgdeltakelsen her var på 46,7%.