Ja eller nei til leksehjelp?

Skal du la barnet ditt få leksehjelp på skolen? Eller bør du følge opp dette sjøl hjemme?

Lekselesing
Foto: Scanpix / SCANPIX

Fra 1. august har alle elever på 1.- 4 trinn rett til gratis leksehjelp på skolen. Men det er frivillig om eleven ønsker å delta. Fagfolk er uenige om hva som er det beste.

- Leksehjelp er bra for barna

På Biristrand har de hatt dette i flere år. 3/4-deler av elevene på skolen deltar og rektor Liv Eik synes det fungerer godt.

Liv Eik, rektor Biristrand skole

Liv Eik, rektor Biristrand skole

Foto: Dag Kessel / NRK

- Vi ser at leksehjelp på mange måter er en fordel både for elever og foreldre. Elevene får gjort unna det de skal på skolen og har mulighet til å gjøre det de vil på ettermiddagen, sier Eik.

Hun er ikke redd for at dette fører til at foreldrene engasjerer seg mindre.

- Det kan bli sånn at foreldre med dette distanserer seg fra skolearbeidet. Men slik er ikke erfaringene her. Foreldrene følger bra opp, sier Eik.

Hør radioinnslag:

Kritisk professor

Thomas Nordahl

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- Jeg er redd for at dette fører til at foreldrene engasjerer seg mindre. Det er avgjørende viktig for barns læring og utvikling at foreldre engasjerer seg i barnas skolegang. Det at barn har noe hjemmearbeid gjør at foreldre må forholde seg til skolen.

Det sier Thomas Nordahl som er professor i pedagogikk. Han sier at dette er godt dokumentert i forskning over hele verden.

Dersom barna ikke har lekser kan foreldre tro at både fritidsaktiviteter og ferie er viktigere enn skole. Det er helt feil. Skole har aldri vært viktigere for barn og unge enn den er i dag.

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk

Leder i foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, Loveleen Rihl Brenna er også skeptisk.

- Leksehjelp alene på skolen, og at ikke noe tas med hjem, er vi skeptiske til i FUG, sier hun.

Rihl Brenna sier at all forskning viser at foreldre som engasjerer seg og viser interesse for skolen, har stor påvirkning for barns motivasjon for læring.

- Dersom barna gjør leksene på skolen må foreldrene alikevel involvere seg i barnas skolearbeid. Dette er veldig viktig, sier Rihl Brenna.

Rihl Brenna og Nordahl er enige om at hvem som hjelper er avgjørende.

- Ofte er det assistenter i SFO som gjør denne dette. De er ikke spesielt kvalifisert til å hjelpe elever som har problemer og utfordringer i forhold til læring. Dermed er det ikke sikkert at de får den hjelpa de trenger, sier Nordahl.

Fra august har kommuner og private skoler plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4.trinn. I tillegg får funksjonshemmede rett til skyss til og fra skolefritidsordning.

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Kommunene og private skoler får plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.–4. årstrinn. Deltakelse på leksehjelpen skal være frivillig for eleven, men eleven skal ha rett til å delta.

Kunnskapsdepartementet

Hva mener du? Bør barna få leksehjelp på skolen eller er dette foreldrenes oppgave?