Inviterer til bredbånddugnad

Samarbeid mellom utbyggere, lokalbefolkning og det offentlige må til for å få høyhastighetsbredbånd i hele landet, mener Eidsiva. Nå inviterer selskapet til nasjonal dugnad.

Bredbåndssatsing i Telemark.

BREDBÅND: Flere steder hjelper lokalbefolkningen til med å grave grøfter slik at bredbåndselskapene kan legge ned fiberkabler.

Foto: , Erlend Aas, Aas, Erlend / Scanpix

– Dette er et eksempel der markedet ikke ene og alene greier å løse oppgavene, men at det trengs hjelp fra dem som bor der og det offentlige, forteller administrerende direktør i Eidsiva bredbånd, Trond Skjellerud.

Han står bak prosjektet «dugnadsfiber» og har siden 2015 jobbet for å gi høyhastighetsbredbånd til steder der bredbåndselskapene ikke bygger ut fibernettet. Regningen er et spleiselag mellom utbyggere, lokalbefolkning og det offentlige.

– Jeg ønsker at alle som driver fiberutbygging tar et ansvar i grisgrendte områder sånn at det blir en balanse mellom det som er kommersielt lønnsomt og det som er nødvendig for å utvikle en region, sier Skjellerud.

– Noen fylker som har dårligere dekning

Ifølge Dagens Næringsliv har bare halvparten av befolkningen i grisgrendte fylker som Hedmark og Oppland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane tilbud om høyhastighetsbredbånd.

– I de store byene er det ganske bra tilgang, men det er dårligere litt mer grisgrendt, forteller seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Vanja Elisabeth Grut.

Nkom anslår at 78 prosent av norske husstander i dag har tilgang til høyhastighetsbredbånd.

– Vi ser at det er noen fylker som har dårligere dekning. Blant annet på Vestlandet, i Sogn og Fjordane, Trøndelag og i flere distriktskommuner, sier Grut. ​

– Det handler om å jobbe sammen

Statssekretær Reynir Jóhannesson

POSITIV: Reynir Jóhannesson mener bredbåndtilgangen må bli enda bedre enn i dag.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Slik skal det ikke være. Vi jobber hardt for å løfte dette opp. Vi må sørge for at det er lønnsomt for bransjen å bygge ut og utvikle, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

Regjeringen vil sikre at 90 prosent av befolkningen skal få minst 100 mb-linje innen 2020. Johannesson mener Eidsivas forslag kan bidra til å nå målet.

– Vi synes utspillet fra kraftbransjen om dugnadsånden er veldig bra. Det er fantastiske prosjekter jeg har sett i både Trøndelag og Midt-Norge. Det handler om å jobbe sammen for å få dette til, sier Jóhannesson.

Prosjekter flere steder

Trond Skjellerud

INITIATIVTAKER: Trond Skjellerud forteller at et typisk dugnadsprosjekt tar mellom 12 og 18 måneder å ferdigstille.

Foto: Eidsiva bredbånd

Eidsiva har 70 pågående dugnadsprosjekter i Hedmark og Oppland. Før jul ga fikk 180 husstander i Tylldal fibernett etter bygdedugnad. Også Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk jobber med en liknende modell. Skjellerud mener det offentlige må bidra i større grad enn i dag.

– Når det gjelder staten synes jeg fortsatt interessen er for liten. Jeg tror dette er helt grunnleggende for at vi skal kunne opprettholde bo- og virkelyst på bygda.