Innbrudd på Vinstra

Det er meldt om innbrudd på Sødorp Gjestgivergård.
Ei rute er knust på stedet, men det er foreløpig ikke kjent om noe er stjålet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet.