Ingen ny Perkolo bru

Perkolo bru som kollapset over den nye E6 ved Sjoa i februar blir ikke bygd opp igjen. Det skriver GD. Prosjektleder Taale Stensbye begrunner dette med at en gjenoppbygging vil forsinke åpninga av den nye vegen og at det vil gå veldig få kjøretøyer over brua.

Brukollaps Sjoa
Foto: Terje Gording Hong / NRK