Ingen kutt i Telemark bataljon

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lover at Telemark bataljon i Rena leir skal bestå i som i dag. – Avdelingen er helprofesjonell, sier hun.

Ine Søreide i Rena Leir

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker Rena Leir og sier at det ikke blir noen kutt i Telemark bataljon.

Foto: Anne Næsheim

– Det blir ingen kutt i Telemark bataljon og vervingsgraden beholdes som i dag, sier Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren er klar på at de vil beholde det samme antallet profesjonelle soldater som i dag, og at bataljonen i Rena leir skal beholdes som i dag.

Kunne blitt halvert

Feltvogn, Telemark bataljon

Soldater i Telemark bataljon øver i Rena Leir.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

I juni i år la forsvarsledelsen fram et utkast til Landmaktutredningen, som tar for seg hvordan Hæren og Heimevernet skal utvikles i årene framover. Der ble det foreslått å flytte tyngdepunktet av landmilitæret mot nord med blant annet en ny kavaleribataljon i Finnmark. Det kunne i så fall innebære at antall soldater i bataljonen i Rena Leir ble halvert. Det er i dag om lag 480 soldater i bataljonen.

Da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) kom til Rena Leir i dag, var budskapet at det ikke vil skje.

– Det er viktig for regjeringen å si at vi ønsker å prioritere en videreføring av Telemark bataljon som den er i dag. Avdelingen er helprofesjonell og betyr veldig mye for den norske beredskapen både hjemme og ute, sier Eriksen Søreide.

Glad for å beholde kompetansen

– For oss som driver operasjoner både i utlandet og også har beredskap hjemme er det gledelig å få denne beskjeden; at vi kan videreføre kompetansen vi har bygd opp her i Telemark bataljon, sier Tor Øystein Moen, fungerende leder i Telemark bataljon.

Tor Øystein Moen

Fungerende sjef i Telemark bataljon, Tor Øystein Moen.

Foto: Anne Næsheim

Han sier de ikke har vært veldig bekymret over det som kom fram i utkastet til Landmaktutredning, rett og slett fordi de ikke har hatt tid til å tenke så mye på det.

– Men når denne meldingen kom i dag, så får vi jo bekreftet at det vi gjør, og får til, blir satt pris på og at vi kan fortsette med det, sier Tor Øystein Moen.

Vurderer fortsatt styrking i nord

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kunne ikke si noe om andre endringer i forsvaret i dag. Den endelige Landmaktutredningen skal regjeringen legge fram senere i høst.

I utkastet var det foreslått å styrke hæren i nord. Det er ikke lagt bort, selv om Telemark bataljon beholder avdelingen og budsjettene sine på Rena.

– Anbefalingen om en styrking i nord er en av de tingene vi ser nøye på nå, sier forsvarsministeren.

Ap enige

Anniken Huitfeldt i Rena Leir

Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte Rena leir i forrige uke.

Foto: Lars Bilit Hagen

Leder i Stortingets Utenriks- og forsvarskomitè, Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte Rena Leir med det samme budskapet i forrige uke. Også Arbeiderpartiet vil beholde Telemark bataljon som en enhet på Rena. I tillegg ønsker de å forsterke tilstedeværelsen i nord.

– Det er helt nødvendig, og helt i tråd med så vel forsvarsfaglige tilrådinger så vel som den internasjonale situasjonen, sier Huitfedt til forsvarsforeningen.no.

Les også: