Ingen garantier for fengselet i Valdres

Justisministeren vil ikke love videre drift for fengselet på Slidreøya. Fengselslederen ville gjerne sett et tydeligere svar.

Anders Anundsen

VENTER: Justisminister Anders Anundsen (Frp) avventer en stortingsmelding om fengslene før han vil si om fengselet i Valdres overlever.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Det var Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet som krevde svar fra justisminister Anders Anundsen etter at det har kommet fram at regionledelsen i Kriminalomsorgen forslår å legge ned fengselet på Slidreøya i Valdres. Dette skjer samtidig som soningskøene er lange.

Nå har hun fått skriftlig svar. Justisministeren vil ikke svare konkret på hva som vil skje med fengselet, men skriver at kapasitetsbehovet ved fengslene blir vurdert helhetlig i en stortingsmelding som kommer om kort tid.

Skuffet over svaret

Kriminalomsorgen

SKUFFET: Fengselsleder i Vestoppland fengsel, Hans Grøndahl, fikk ikke svaret han hadde håpet på.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Det lille fengselet med 25 soningsplasser på ei øy i Slidrefjorden i Røn, har skapt et stort engasjement blant Opplands-politikere fra flere partier. Blant dem er Anundsens partifelle, Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen, som har sagt at «regjeringen aldri kommer til å godkjenne forslaget om å legge ned fengselet i Vestre Slidre

Spørsmålsstilleren, Anne Tingelstad Wøien (Sp), reagerer på at Anundsen ikke følger opp dette.

– Anundsen kan altså ikke garantere at det ikke blir nedlegging, slik Ørsal Johansen i Frp har sagt til Opplands-media. Det selges mye skinn før bjørnene er skutt om dagen, skriver hun i en pressemelding.

Også fengselsledelsen hadde ønsket seg et tydeligere svar. De mener soningsplassene har et godt renommé og er rimelige i drift.

– Det hadde vært ønskelig om han var mer konkret på spørsmålet, sier fengselsleder i Vestoppland fengsel, Hans Grøndahl.

Han sier han likevel vil støtte seg på andre signaler som er gitt fra statsråden som tyder på at det ikke er aktuelt å fjerne fengselsplassene.

– Jeg håper inderlig det blir utfallet at fengselet beholdes. Nedleggelse av et slikt spesielt tilbud vil være et tap for kriminalomsorgen, sier Grøndahl.

Ørsal: – Fengselet blir IKKE nedlagt

Frps Morten Ørsal Johansen, som altså angripes av Senterpartets Anne Tingelstad Wøien, reagerer på opposisjonens håndtering av saken.

Han står fast på at det ikke er aktuelt for Fremskrittspartiet i regjering å legge ned soningsplassene.

– Det er helt naturlig at statsråden svarer slik han gjør. Signalene jeg har fått fra departementet er slik at jeg kan garantere at Slidreøya ikke blir lagt ned.

– Så den mobiliseringa vi ser for fengselet er det ingen grunn til?

– Nei, dette er satt i gang av opposisjonen for å skape uro og pessisime. Det forundrer meg at opposisjonen gidder å drive med det, tordner stortingsrepresentanten.

Uklart når svaret kommer

Justisminister Anundsen viser i sitt skriftlige svar til en stortingsmelding med en utviklingsplan for kapasiteten i kriminalomsorgen, og at det allerede er satt i gang en konseptvalgutredning for straffegjennomføringskapasitet på Østlandet.

Anundsen sier meldingen kommer «om kort tid». Hans Grøndahl vet heller ikke når de får svarene de venter på.

– Det er en omfattende sak, det dreier seg om fengsler i hele landet, sier han.

Han sier det er et stort engasjement for saken i Valdres, og at flere lokalpolitikere derfra jobber for å overbevise rikspolitikere om at fengselet har livets rett.

Kriminalomsorgen region øst har tidligere vist til at de har fått i oppdrag å effektivisere driften, og må spare 10 millioner kroner. De mener det er mye penger å spare på å flytte plassene i Valdres.

De innsatte protesterer med sang mot forslaget om å legge ned fengselet på Slidreøya i Valdres. Også de ansatte reagerer sterkt.

SANG MOT NEDLEGGELSE: Hør og se de innsatte ved fengselet på Slidreøya protestere mot den mulige nedleggelsen i form av sang.