Ikke ungdomsfengsel i Innlandet

Det blir ikke noe ungdomsfengsel i Hedmark eller Oppland. I forslaget til statsbudsjett går regjeringa inn for at det etableres i Eidsvoll kommune. Den såkalte "ungdomsenheten" på Østlandet vil ha plass til inntil fem ungdomskriminelle og stå klar i løpet av neste år. Målet er at ungdom under 18 år skal slippe å sone i vanlige fengsler. Kongsvinger og Folldal var aktuelle kandidater.