Rekordhøy oppslutning om forsvaret: – Vi lever i en urolig verden

Ikke siden 2004 har flere nordmenn støttet norsk NATO-medlemskap. Redkordmange vil også beholde verneplikten.

Forsvaret under en øvelse

STØTTER MEDLEMSKAP: Stadig flere nordmenn støtter et norsk NATO-medlemskap. 8 av 10 nordmenn støtter et slikt medlemskap, som er det høyeste tallet siden 2004.

Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Stadig flere nordmenn ser nødvendigheten av et sterkt forsvar her til lands.

Det kommer fram i en fersk undersøkelse som Opinion har laget for organisasjonen Folk og Forsvar, og som NRK har fått tilgang til.

Undersøkelsen viser at stadig flere støtter et norsk NATO-medlemskap. I 2019 mener 8 av 10 at et medlemskap i NATO bidrar til å trygge landet.

I 2004 var det bare 63 prosent som mente det samme.

Nato gir trygghet

Monica Mattsson Kämpe

IKKE OVERRASKET: Monica Mattsson Kämpe er generalsekretær i Folk og Forsvar. Hun er ikke overrasket over at oppslutningen til forsvaret er så sterk.

Foto: Folk og Forsvar

Generalsekretær i Folk og Forsvar, Monica Mattsson Kämpe, sier at hun ikke er overrasket over resultatet.

– Det sier vel at vi lever i en urolig verden og at sikkerhet er vanskelig å bygge på egen hånd. Det å være medlem av en allianse som NATO er også noe som trygger landet, og det ser det ut som de fleste står bak det, forteller Mattsson Kämpe til NRK.

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, er ikke er overrasket over at støtten til Nato er så sterk blant befolkningen.

– Det forteller at det store flertallet av det norske folk skjønner og setter pris på Nato. At Nato er sikkerhetsgarantien vi har i ryggen. Man er også klar over at NATO har vært medvirkende til å bevare frihet uten krig de siste 70 årene, sier Elvenes.

SV: Ikke overraskende

SV-leiar Audun Lysbakken.

SKEPTISK: Audun Lysbakken og SV er kritiske til et norsk NATO-medlemskap.

Foto: NRK

SV har flere ganger uttalt at de mener Norge bør ut av NATO. De mener den sterke oppslutningen blant nordmenn til NATO, ikke er overraskende.

– For SV er det viktig at Norge må kunne forsvare og hevde suverenitet i våre nærområder, og ikke være avhengige av USA. Det vil gjøre oss tryggere, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Har det noen gang vært vanskeligere å være NATO-motstander?

– I dag er det lite reell debatt om Norges NATO-medlemskap. Men det betyr ikke at det er like stor støtte til regjeringens forsvars- og sikkerhetspolitikk. SV opplever økt oppslutning om vår politikk for å bygge et sterkt, nasjonalt forsvar, prioritere norsk tilstedeværelse både til havs og i Nord-Norge og på den måten gjøre oss mindre avhengig av USA, svarer Lysbakken.

Lysbakken forteller at målet for norsk sikkerhetspolitikk må være å holde Norge utenfor konflikt mellom stormaktene.

Behov for trygghet

Hårek Elvenes

GLEDELIG: Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, mener resultatene i undersøkelsen er gledelige. – Nato har vært medvirkende til å bevare frihet uten krig de siste 70 årene, sier han.

Foto: Trond Vestre / NRK

Undersøkelsen viser også at 87 prosent av nordmenn ønsker et militært forsvar.

– Det er nok behovet for en trygghet i en verden i forandring som er grunnen. Det er også interessant å se at såpass mange mener det er usikkert om vi bevilger nok til å oppnå den tryggheten. Det er kanskje et signal som politikerne bør ta med seg inn i disse budsjettforhandlingstider, sier Mattsson Kämpe.

Flere mener forsvaret har for lite midler

For ifølge undersøkelsen mener nemlig 42 prosent av de spurte at det bevilges for lite penger til forsvaret.

– Det er vanskelig å si noe om budsjettfordelingen, for det er alltid mange gode formål som skal settes opp mot hverandre. Men det at 42 prosent følte på en utrygghet om det var tilstrekkelig med midler til forsvaret, er jo et interessant trekk ved undersøkelsen, sier Mattsson Kämpe.

Elvenes har forståelse for at enkelte mener forsvaret ikke har nok midler, og at det er en sterk forsvarsvilje blant nordmenn.

– Ethvert budsjett kunne gjerne ha vært større, men forsvarsbudsjettet har økt med over 30 prosent siden 2013. Og kommer til å øke også de neste årene. Det har både statsministeren og forsvarsministeren sagt, sier han.

Hvorfor gir ikke politikerne pengene som trengs til et forsvar som faktisk kan forsvare oss? Kan det være fordi de ikke er enig i analysen av at Russland blir stadig farligere for lille Norge?

Hvorfor gir ikke politikerne pengene som trengs til et forsvar som faktisk kan forsvare oss? Kan det være fordi de ikke er enig i analysen av at Russland blir stadig farligere for lille Norge?