Hopp til innhold

Ikke rett til nye støvletter

Høyesterett mener en kvinne fra Hamar ikke har rett på nye støvletter etter at hælen på den ene støvletten falt av etter en drøy måned.

Saken om den løse hælen har gått helt til topps i rettsapparatet etter at tingretten og lagmannsretten konkluderte forskjellig.

Heller ikke dommerne i Høyesterett er enige. To av de fem dommerne mener kvinnen burde fått nye støvletter da hælen falt av. Kvinnen kjøpte støvlettene for 1.360 kroner i forretningen Jato på Hamar 20.september 2002. Bare en drøy måned senere, 31.oktober, falt hælen på den ene støvletten av. Kvinnen krevde å få nye støvletter, men butikken avslo.

De tilbød seg å reparere støvletten, noe som ville koste dem 60-65 kroner. Partene ble ikke enige og saken ble brakt inn for Forbrukertvistutvalget. Her vant kvinnen fram. Forretningen reiste sak i tingretten og vant. Kvinnen anket til lagmannsretten, som ga henne medhold i at hun måtte få nye støvletter. Jato AS og Servicenæringens Hovedorganisasjon anket til Høyesterett, som nå altså har gitt forretningen medhold. Dermed blir tingrettens dom stående. (©NTB)

 

 

 

 

Flere saker fra Innlandet