Ikke ei krone til helsearkivet

Regjeringas forslag til statsbudsjett inneholder ikke ei krone til helsearkiv, men slår fast at det skal ligge på Tynset.

Tegning av helsearkivet på Tynset

Slik var tegningene av det planlagte helsearkivet på Tynset. Nå vil regjeringa vurdere nye innsparinger.

Foto: Statsbygg. Arkitekt: Lusparken arkitekter AS

– Det kommer en veldig klar avklaring av at arkivet kommer på Tynset. Men man er ikke klar med hele prosjektet enda. Man må gjennomgå blant annet innsparingspotensialet, og sikre at prosjektet er tilpasset framtiden, sier stortingsrepresentant fra Hedmark og næringspolitisk talsmann for Høyre, Gunnar Gundersen.

Han er såre fornøyd med at det står Tynset, svart på hvitt, i budsjettforslaget fra regjeringa, sjøl om det heller ikke for 2015 kommer ei eneste krone til det planlagte Helsearkivet og fellesdepotet for Arkivverket.

Gunnar Gundersen, nestleder i næringskomiteen på Stortinget (H)

Gunnar Gundersen (H) er fornøyd, sjøl om regjeringa ikke foreslår ei eneste krone til helsearkiv i 2015.

Foto: Johan B. Sættem

– Det kommer en egen sak til Stortinget om bygging av arkiv på Tynset. Det bør være en veldig god nyhet for Tynset, og bør avslutte alle spekulasjoner som har vart alt for lenge der oppe.

Tore André Johnsen

Alt klart for penger til helsearkiv i 2016, sier Tor Andrè Johnsen (FrP).

Foto: Arne Sørenes / NRK
Må vurdere innsparinger

I fjor fjerna de blå-blå de 75 millionene de rødgrønne hadde foreslått, fordi forprosjektet måtte kvalitetssikres. Kvalitetssikringa gjennom KS2-rapporten var klar sist vinter. Men nå er det innsparingsmulighetene som kvalitetssikringa pekte på, som skal vurderes, før regjeringa legger saka fram for Stortinget i løpet av året.

Også Fremskrittspartiets Tor Andrè Johnsen fra Ringsaker sier han er godt fornøyd med det som ligger i budsjettet, sjøl om det ikke bevilges ei krone til de 80 arbeidsplassene Tynset venter på.

– Det som ligger der er ryddig, logisk og fornuftig, fordi det er foreslått tilpasninger i prosjektet, og da må det gjennomgås før man begynner å bygge. Dette er ikke noe forsøk på å trenere saken! Det er bare en måte å sikre seg mot overraskelser underveis på, sier han til NRK.

Han legger til:

– Så nå ligger jo alt til rette for at prosjektet får penger neste år. Det er jo absolutt ingenting som tilsier at det skulle bli utsatt noe mer, nå er vi jo rett ved målstreken.

Ikke nok for Tynset Høyre

Men enda et budsjett uten penger til arkivet er ikke godt nok for Tynset Høyre.

– Dersom det ikke ligger inne bevilgninger i høst om oppstart i 2015, så er vårt vedtak at vi legger ned vervene våre og ikke stiller liste til kommunevalget i Tynset, sa leder leder Arne O. Ellingsson til NRK nylig.

Det har Gundersen liten forståelse for.Han synes de skal være fornøyd med det som kommer.

– Det er en klar avklaring. Det vil snarere skade enn fremme saken hvis man går til den type grep, sier han.

Han spesifiserer at det er en lang kø av prosjekter som står i kø for å bli realisert.

– Jeg tror man må innse at man ikke alltid får det akkurat som man vil, og det synes jeg denne saken bærer preg av. Det er en masse prosjekter som står i kø over hele landet, og det må man faktisk finne seg i å tilpasse seg. Jeg har ingen motargument mot at man vil finne de innsparingsmuligheter som finnes i et slikt prosjekt.

Håper på helsearkiv nå

Tynset-ordfører Bersvend Salbu er skuffet, men ikke særlig overrasket over at regjeringa ikke foreslår ei eneste krone til helsearkivet i 2015.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK
Skuffet ordfører

Også Tynset-ordfører Bersvend Salbu er skuffet over at det ikke foreslås penger på budsjettet.

– Men jeg er ikke så veldig overrasket heller, for jeg synes det har gått litt treigt etter at KS2-rapporten kom. Men jeg er glad for at det nå slås fast at arkivet skal til Tynset, og at det vil komme ei sak til Stortinget, at ballen har begynt å rulle igjen, sier Salbu.

Og Gundersen ymter frampå at det kanskje kan komme penger allerede i løpet av 2015.

– Det kan jo komme en sak i forbindelse med revidert budsjett i høst, det får vi jo se da. Neste punkt hvor det bevilges penger er jo i revidert budsjett, sier Gunnar Gundersen.