Fornærmet om profilert idrettsleder: –Han begikk flere hundre overgrep

Den profilerte idrettslederen fra Hedmark innrømmer overgrep i 40 år mot en rekke unge menn. En av de fornærmede sa han ble utsatt for hundrevis av overgrep. Mannen er tiltalt for kun ett.

Henning Klauseie

OMFATTENDE: Aktor Henning Klauseie (til venstre) mener overgrepene har pågått i flere tiår. Forsvarer Vegard Aaløkken til venstre.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Det var i januar at det ble kjent at en profilert idrettsleder fra Engerdal i Hedmark var siktet for overgrep mot flere gutter. Totalt ble mannen siktet for 11 forhold.

– Overgrep i fem tiår

Da mannen møtte i Nord-Østerdal tingrett, var tiltalen redusert til i ett tilfelle å ha skaffet seg seksuell omgang ved å ha misbrukt sin stilling, og for i to tilfeller å ha forsøkt å påvirke involverte i saken. Den tiltalte sa seg skyldig i å ha skaffet seg seksuell omgang, men ikke for forsø på å påvirke de to andre.

Samtidig innrømmer den tiltalte mannen at han startet med overgrep mot idrettsungdom allerede på 70-tallet.

Aktor Henning Klauseie tegnet et bilde av en meget omfattende sak og etterforskning. Politiet kontaktet totalt 60 idrettsutøvere, og 39 enslige, mindreårige asylsøkere på et mottak mannen var knyttet til.

Klauseie beskrev i sin prosedyre overgrep helt tilbake til 1973 fram til 2011.

De fleste av av sakene var foreldet, men politiet valgte likevel å gå inn i dem.

– Vi ville få belyst saken mest mulig. Og vi gjorde det også som en bearbeidelse for dem som hadde opplevd et traume i oppveksten, sa Klauseie.

– Han har ødelagt liv

En mann som den tiltalte har innrømmet å ha begått overgrep mot fra 1973 til 1979, fortalte at han var utsatt for grove overgrep i snitt en gang i uka i mange år.

– Det har blitt et tresifret antall overgrep, sa han.

Han fortalte om et liv med angst og sjølmordstanker. Sjølmordstankene dukket opp igjen da saken sprakk, og han havnet på sjukehus.

Først da fortalte han det, til sin kone.

– Han har ødelagt mitt og mange andres liv, sa mannen.

Han sa at han hadde fått tanker om at andre hadde blitt spart hvis han hadde sagt fra om hva som skjedde.

Den tiltalte erkjenner disse overgrepene.

To andre fornærmede fortalte om liknende opplevelser.

– Nå forteller jeg alt

I retten forklarte den unge mannen som skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i 2011/ 12 seg. Han er den eneste idrettslederen er tiltalt for overgrep mot. Han beskrev den tiltalte som en person som ga han stor trygghet og som han kunne betro seg til.

– Han var en legende, sa han.

Da politiet ringte ham, tenkte han:

– Nå forteller jeg alt.

Han sa det var utenkelig å fortelle noen om det da det skjedde.

Det var en slik tillit at det ikke var naturlig.

Han fortalte om mye skam, og at han fortrengte og bagatelliserte det som hadde skjedd.

I retten beskrev han hvordan overgrepet skal ha skjedd, i forbindelse med massasje.

– Jeg ble lammet.

Innrømmer fem tiår med overgrep

Den profilerte idrettslederen forklarte i retten at han tok på seg det fulle ansvaret for det som hadde skjedd, og at han følte skam, og at han hadde sviktet mange. Han forklarte seg rolig og fattet.

– Det er helt forderdelig og forlastelig. Jeg håper det kan rette seg opp på sikt, sa han i retten.

Han forklarte det som hadde skjedd med at han har en biseksuell legning.

Da han ble spurt om overgrepet han er tiltalt for var det første, svarte han:

– Det var det siste.

Han innrømmet at det startet på 70-tallet og at han var mest "aktiv" på 70- og 80-tallet.

På spørsmål fra aktor om hvorfor han fortsatte når han følte skam svarte han:

– Det kan jeg ikke svare på. Det har noe med min seksuelle legning å gjøre.

Aktor Henning Klauseie mener den tiltalte skal dømmes til ett år og fem måneder i fengsel .

Forsvarer Vegard Aaløkken ba om at den tiltalte ble frifunnet i å ha forsøkt å påvirke vitner. Han mente aktors påstand var for streng, og mener seks til sju måneder hadde vært mer riktig.