I retten for skjærefelling: – Jeg føler det så urettferdig

Henry Aaseth (71) følte det så urettferdig å få 15.000 kroner i bot for å ha tatt livet av ei skjære i jordbæråkeren med rottefelle, at han valgte å gå rettens veg. – Jeg føler stor støtte blant folk, sier han.

Henry Aaset

I RETTEN: Henry Aaseth måtte møte i retten for å ha felt ei skjære.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Han fikk 15.000 kroner i bot og nektet å vedta boten.

– Det er første gangen jeg er i retten, men føler det var riktig. Jeg føler jeg ikke har ikke har brutt noen lov. Er det slik vi skal ha det at du skal bøtelegges hardt for en liten forseelse, spør Henry Aaseth.

Saken endte i retten da han nektet å vedta bota.

Nektet å betale bot

I fjor sommer hadde Henry Aaseth fått nok av skjærene som forsynte seg av jordbæra hagen hans. Han satte opp ei rottefelle, og ganske snart gikk ei skjære i fella. Han hang den opp til skrekk og varsel.

Dette så en jurist i NOAH – for dyrs rettigheter og anmeldte saken.

Politiet mente at skjærefellinga var et brudd på både dyrevelferdsloven og naturmangfoldsloven, fordi rottefeller er ment for rotter, ikke fugler og det var ikke jakttid på skjærer.

Dermed ble Aaseth ilagt et forelegg på 15 000 kroner, som tar utgangspunkt i Høyesteretts praksis om betydelig skjerping for brudd på dyrevelferdsloven.

Han nektet å betale den, derfor måtte han møte i Sør-Østerdal tingrett fredag.

– Sunn fornuft

Skjære drept med rottefelle

ROTTEFELLE: Det var en jurist hos NOAH – for dyrs rettigheter som oppdaget den døde skjæra i rottefella.

Foto: NOAH - for dyrs rettigheter

Aaseth fortalte i retten om hvordan han og kona koste seg med jordbær og kirsebær fra egen åker, men at han hadde et problem, skjæra. I retten anslo han at den tok 70 prosent av bæra, og at han hadde 500 planter.

– Jeg vurderte nett, men det hadde blitt så stygt. Jeg kunne jo heller ikke skyte den, fortalte Aaseth.

Aaseth bor i tettbygd strøk. Han ville ha en rask avliving og valgte rottefelle.

Etter at denne saken kom opp har han mistet gleden ved jordbæråkeren.

– Jeg har ikke prøvd å jage skjæra noe mer. Gleden av å stelle åkeren har blitt adskillig redusert, fortalte Aaseth.

Han visste ikke at jakttida på skjæra startet fra den 10. august. Skjæra ble felt i juli.

– Men jeg visste at det var skuddpremie på skjæra. Den er et skadedyr, sa han.

– Sunn fornuft

Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen sa i Sør-Østerdal tingrett at saken dreier seg delvis om juss og delvis om sunn fornuft.

– Dyrevelferdsloven krever at viltet blir avlivet forsvarlig. Den ble avlivet humant og etter planen, sa Mejdell Jakobsen, som også viste til at skjæra kan felles hele året dersom den gjør økonomisk skade.

Han kalte også størrelsen på boten "uforholdsmessig" og "uproposjonal.

– Brukt liten tid

Henning Klauseie

AKTOR: Henning Klauseie er aktor i saken

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Aktor Henning Klauseie sa i retten at Aaseth ikke kunne vite at skjæra ble avlivet på en forsvarlig måte. Den kunne bli skadet og andre dyr kunne ha gått i fella.

Han mente at det heller ikke holdt at Aaseth syntes det var upraktisk å ha nett. Klauseie la ned en påstand om 18.000 kroner i tillegg til 3000 kroner i saksomkostninger.

Klauseie følte også for å forsvare politiets prioritering av saken.

Vi har brukt en drøy time på saken. Det har ikke fortrengt andre saker, sa Klauseie.