Hopp til innhold

Elverumsfullmakten fikk 3 timer "hjemme"

9. april for 75 år siden flyktet Konge, regjering og Storting flykta fra Oslo via Hamar på grunn av tyskernes invasjon, og endte opp på Elverum folkehøgskole. I kveld ble begivenheten markert.

Elverumfullmakten vises fram

Stortingspresident Olemic Thommesen hadde med seg Elverumsfullmakten som ble lagt under en glassmonter på Elverum Folkehøgskole.

Foto: Halvor Mykleby / nrk

Viktig dokument

Elverumsfullmakten regnes som et av de viktigste dokumentene i Norgeshistorien. Den ga Kongen og regjeringen fullmakt til å styre Norge så lenge krigen varte. Flere historikere mener det håndskrevne dokumentet var avgjørende for den norske motstanden under krigen mot tyskerne. (se video nederst i saken).

Elverumsfullmakten "hjem" igjen

Den håndskrevne Elverumsfullmakten blir sett på som et av de viktigste dokumenter i Norgeshistorien.

Foto: Anne Kari Løberg

Orginalversjonen ligger til vanlig godt bevart på Stortinget, men i dag ble den vist fram i Kongerommet på Elverum Folkehøyskole. Skolen har forøvrig en kopi av fullmakten. Kongerommet hvor Kong Håkon møtte den tyske sendemannen Bräuer 10 april er satt i stand i forbindelse med innspillingen av filmen "Kongens nei"

Stortingspresident Olemic Thommesen og flere av dagens stortingsrepresentanter deltok under den offisielle markering i Storsalen på Elverum folkehøyskole torsdag kveld.

– Glad jeg ble invitert

–Jeg er veldig glad jeg ble invitert. Det sa 92 år gamle Fredrik Seeberg som bare var 17 år gammel da han kjempet mot tyskerne på Midtskogen.

– De som var her for 75 år siden la grunnlaget for Norges videre kamp sammen med våre allierte. Elverumsfullmakten står i ettertid som et av folkestyrets gylne øyeblikk, framholdt Thommesen.

Høytidligheten i Storsalen på Folkehøgskolen fikk en verdig avslutning da elever ved skolen sang "Til ungdommen".

Både elever og gjester dannet en vakker ramme ved Kongebautaen utenfor skolen. Her sang alle "Ja vi elsker" og Stortingspresidenten la ned krans.

9. april markert i Elverum

Høytidelighetene i Elverum ble avsluttet ved Kongebautaen utenfor Folkehøgskolen.

Foto: Halvor Mykleby / nrk

Da kongen, regjeringen og stortingsrepresentantene kom til Elverum for 75 år siden fikk bestyrer Eirik Øverås telefon fra fylkesmannnen om at skolen måtte sende hjem alle elevene med en gang. Det ble hektisk aktivitet, men alt gikk bra. Så raskt hadde det nok ikke vært i dag, mener rektor Per Egil Andersen.

- Dagens elever har nok mye mer med seg enn hva elevene hadde i 1940, sier han.

Litt før klokka 21 forlot gjestene Elverum Folkehøyskole, og med seg tilbake til Stortinget hadde Stortingspresidenten orginalversjonen av Elverumsfullmakten som fikk drøye tre timer "hjemme" i Elverum.

Elverumsfullmakten kom hjem etter 75 år.