I kø for å flytte ferien

Konduktører i NSB kan få opptil 30.000 kroner for å flytte ferien sin.

Tog
Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

For å sikre nok lokførere til sommertrafikken, tilbyr NSB en bonus på opptil 30.000 kroner til dem som legger ferien sin til høsten i stedet for midt på sommeren.

Og ordningen har blitt så populær at lokførerne står i kø for å flytte ferien sin. I år ble det loddtrekning.

Loddtrekning

- Det var ganske stor rift om det i år ja. Jeg prøvde, men kom ikke med denne gangen, sier lokfører Bjørn Lindheim.

NSB betaler sine ansatte 30.000 kroner for å flytte hele ferien, og 20.000 eller 10.000 kroner for å flytte deler av den. Og det fungerer altså helt etter hensikten.

Fungerer bra

- Vi gjør dette fordi vi vil at togene skal gå etter ruteplanen også om sommeren. På denne måten slipper vi innstillinger fordi vi mangler personell. I tillegg gjør vi det for at de ansatte skal være fornøyd og få avvikla ferien sin slik de ønsker i største mulig grad.

Det sier direktør på NSB Gjøvikbanen, Margareth Nordby.

- Vi mener det fungerer bra, og tror de ansatte er fornøyd, sier hun.