I knipe etter NAV-rot

På grunn av treg saksbehandling hos NAV, kan uføretrygdede bli tvunget over på sosialstønad for å klare seg.

NAV
Foto: Else Jorunn Saga / NRK

En Hamar-kvinne har vært midlertidig uføretrygdet i tre år. I mai søkte hun om fortsatt uføretrygd. Men på grunn av treg saksbehandling i NAV risikerer hun nå å bli uten trygd i to måneder.

Uhørt

Årsaken er at søknaden hennes ble rotet bort. Det var kvinnen selv som fant ut av dette.

Hun frykter at hun i verste fall ender opp med å måtte søke lån for å klare seg. Det syns hun er helt uhørt. - Det er NAV som ikke har gjort jobben sin, sier hun.

NAV mener hun kan søke om om sosial stønad for å klare seg i den stønadsløse perioden.

Glipp

- Det er svært få saker som forsvinner, men det skal selvfølgelig ikke skje, sier avdelingsdirektør Roy Skaug i NAV. Han innrømmer likevel at det kan skje glipper. Han understreker likevel at NAV har som mål at en i størst mulig grad skal unngå stønadsløse perioder.