I disse yrkene kan du pensjonere deg tidlig

De fleste går av når de er 65 år, men i mange yrker kan ansatte ta ut pensjon langt tidligere. Sjekk hvilke yrker som har lavest pensjonsalder her.

Flykaptein og annenflyver i cockpit

TIDLIG PENSJON: Piloter kan gå av med pensjon når de fyller 55 år. Årsaken er sikkerhetskrav som må oppfylles.

Foto: Colourbox

Tall fra NAV viser at det er 912 100 alderspensjonister i Norge. I fjor var snittalderen for pensjon 65 år, men langt fra alle går av når de er midt i 60-årene. For mange styres pensjonsalderen av hvilket yrke de har hatt og hva slags pensjonsordning de dermed kan benytte seg av.

Mens ballettdansere når pensjonsalder når de er 41 år og operasangere når de er 52, må sykepleiere jobbe til de er 65 år. Alt avhenger av om du jobber i det offentlige eller private.

Kan gå av tidlig med særregel

I staten er aldersgrensen 70 år. Ved nådd aldersgrense må arbeidstakeren slutte i stillingen, men for enkelte yrker er det fastsatt lavere aldersgrenser, såkalte særaldersgrenser.

– Særaldersgrenser er et samlebegrep som omfatter aldersgrenser basert på helsemessige årsaker og i noen tilfeller avtaler som er forhandlet frem, forteller pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug.

Knut Dyre Haug i Storebrand

BØR REVIDERES: Haug spør mener det må drøftes om særaldersgrensene er relevante og samfunnsøkonomisk korrekte.

Foto: Ingar Næss/Storebrand

– Et eksempel er flyvende personell. Deres helsemessige begrunnede pensjonsalder er 65 år, mens deres fremforhandlede avtale kan være mye lavere, forklarer han.

Jobber du i offentlig sektor kan man nemlig benytte seg av den såkalte 85-årsregelen. Den innebærer at hvis summen av tjenestetiden og alder er minst 85 år, eller man har fylt 67 år, kan man gå av med alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen, slik politimannen Bjørn Bergundhaugen valgte å gjøre.

Ifølge Statens pensjonskasse som organiserer ansatte i staten og i skoleverket, velger under halvparten av deres medlemmer å gå av tidlig.

– Rundt 1500 personer gikk av med særpensjon fra SPK i 2017. Av disse benyttet 44 prosent seg av 85-årsregelen, sier fungerende kommunikasjonsdirektør, Kristin Reiten.

Her er noen av yrkene der det er fastsatt lavere pensjonsalder:

Særaldersgrenser i offentlig og privat sektor

Yrke

Aldersgrense

Flypiloter

55 år

Dykkere

55 år

Flybesetning

60 år

Militærpersonell

60 år

Polititjenestepersonell

60 år

Brannkonstabel

60 år

Yrkessjåfør

62 år

Skipsfører

63 år

Kranfører/maskinfører

63 år

Luftsfartspersonell

65 år

Sykepleiere

65 år

Jernbanepersonell

65 år

Fengselsbetjenter

65 år

Renholdere

65 år

Sjåfør

65 år