Hopp til innhold

Hvor skal høyhastighetstoget gå?

Billig og raskt, eller brukervennlighet for folk på innlandet? Det strides om et mulig lyntog skal går gjennom Østerdalen eller Gudbrandsdalen.

Lyntog

Mange hensyn vektlegges Høyhastighetsutredningen om knapt to måneder skal legge frem sin rapport om lyntog.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Lyntog

Dette, Gudbrandsdalen og Østerdalen, er de mest aktuelle alternativene for et framtidig lyntog mellom Oslo og Trondheim.

Foto: Jernbaneverket
Ivar Odnes, fylkesleder i Oppland Senterparti

Ivar Odnes (Sp) lønsker lyntog gjennom Gudbrandsdalen.

Foto: NRK

Det vil holde en hastighet på 200 km/t og vil kunne ta deg fra Trondheim til Oslo på utrolige 2,5 timer. Høyhastighetstoget kan om noen år bli det nye flyet.

– Vi har et stort transportbehov som kommer inn både fra vest og nord for Oppland, og det bør det tas høyde for. Derfor bør et lyntog legges gjennom Gudbrandsdalen, sier Sp-leder Ivar Odnes som driver et forum for høyhastighetstog gjennom Gudbrandsdalen.

Bjørn Frydenborg, prosjektleder for et forum som støtter lyntog gjennom Østerdalen er, naturligvis, helt uenig.

– Det Bør legges gjennom Østerdalen! Det vil gi den raskeste transporten mellom Oslo og Trondheim og vil derfor bedre kunne konkurrere mot fly, sier han.

LES: Lønnsomt med lyntog på begge sider av Mjøsa

LES: Her kan det komme høyhastighetstog

To hovedalternativer

01. februar neste år skal høyhastighetsutredningen for den norske jernbanens fremtid legges frem. Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby peker på to hovedalternativet mellom Trondheim og Oslo:

– Vi sitter med to hovedalternativer. Det ene er en trasé som gå gjennom Østerdalen. Det andre er trasé som følger Intercity-sporet til Lillehammer, og som går derfra over Gudbrandsdalen til Dovre og videre.

Stillesby forteller at lyntog mellom Oslo og Trondheim gjennom Gudbrandsdalen, vil ta tre timer. Altså litt lengre tid enn gjennom Østerdalen som vil ta omtrent 2,5 timer. Første stopp på veien vil være Gardermoen. Deretter Hamar, så Lillehammer, opp gjennom dalen til Otta, Oppdal og til slutt Trondheim.

Bjørn Frydenlund har begrenset tro på dette alternativet:

– Jeg mener at oppland også burde ha et godt utbygd jernebanett, men spørsmålet er likevel om det vil være forsvarlig å bygge en høyhastighet i tunnel i Gudbrandsdalen med den kostnaden dette medfører, sier han.

– Østerdalen for storbyfolkene

Ved høyhastighetstog gjennom Østerdalen, er det kun beregnet stopp på Gardermoen, Elverum og Tynset før trønderhovedstaden. Det bor flere mennesker i Gudbrandsdalen og tilbudet for folk på innlandet vil derfor skrenkes inn.

Det mener Ivar Odnes er problematisk:

– En høyhastighetsbane som skal gå gjennom Østerdalen, vil bare transportere dem som skal raskest mulig mellom Trondheim og Oslo. Det mener vi er feil, sier han.

LES: Syv av ti vil velge tog fremfor fly

Koster mer

Prosjektleder Tom Stillesby forklarer fordelene med toglinje gjennom Gudbrandsdalen:

– Ved traseen opp Gudbrandsdalen får man et større underveismarket, og gir med det tilbud til flere mennesker. Man kan også koble på den trafikken som kommer fra Nordvestlandet, fra Møre og Romsdal og inn mot Otta.

Men det er også en ulemper. Lenger tide er ett av dem – samt:

– Et annet problem er at det sannsynligvis vil bli høyere byggekostnader gjennom Gudbrandsdalen, fordi det er lettere å bygge en høyhastighetsbane i Østerdalen.

En tredje mulighet


Men også et annet alternativ av større topografiske utfordringer enn Østerdalen, er tatt med i beregningene til Høyhastighetsutredningen: Gjøvik.

– Det er en betydelig befolkning som bor på Gjøvik og i Oppland, sier Stillesby.

Ved Gjøvik-alternativet beregner Høyhastighetsutrdedningen at toget vil gå fra Gardermoen til Gjøvik, før det går videre til Lillehammer og nordover i Gudbrandsdalen.

– Det har vært et ønske i mange år fra befolkningen der om å få koblet seg på et jernbanenett som ville kunne ta dem videre nordover. Det viser seg også at det vil være kortere reisetid å kjøre gjennom Gjøvik enn å kjøre gjennom Hamar, fordi det er større hastighetsbegrensninger på vegen gjennom Hamar, sier Stillesby.