Hver fjerde krone går til administrasjon

Hver fjerde bompengekrone går til drift av bompengeselskapet på fylkesvei 255 mellom Lillehammer og Gausdal. Situasjonen er ikke mye bedre ved de andre bompengeanleggene i Innlandet.

Bomstasjon rv. 4 ved Raufoss

På bommen på riksvei 4 ved Raufoss går 25 prosent av bompengene til driften.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

– Dette er et tankekors, sier Hans Oddvar Høistad, ordfører i Gausdal kommune.

Hver gang han og andre gausdøler reiser mot Lillehammer, går nesten hver fjerde bompengekrone til drift av bompengeanlegget.

– Jeg var ikke klar over at en så stor andel av inntektene går til administrering av bompengeinntektene. Det høres mye ut, sier ordføreren.

Se tv-innslaget med oversikt over de planlagte bomstasjonene nederst i saken.

– Høy kostnad

I fjor ble det krevd inn 23 millioner kroner på bommen mellom Lillehammer og Gausdal. Fem av disse millionene går til drift av bompengeselskapet Gausdalsvegen.

Ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad

Ordfører Hans Oddvar Høistad er svært overrasket.

Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

– Det er ingen tvil om at det er en høy kostnad, sier Ove Søberg, rådgiver i Oppland fylkeskommune og styremedlem i veiselskapet Gausdalsvegen.


I en stor oversikt Samferdselsdepartementet har utarbeidet for avisa Verdens Gang, viser det seg at driftskostnadene på bompengeprosjektene her i landet er svært høye. Noen av de dyreste bomprosjektene finner vi i Hedmark og Oppland.

Her er tallene

Her er tallene for bompengeselskapene i Hedmark og Oppland, og på veier folk i Innlandet kjører mye på:

  • E6 Gardermoen-Moelv: 320 mill. kr i bompengeinntekter. Andel til driftskostnader: 8 prosent.
  • E16 Kongsvingervegen: 68 mill. kr i bompengeinntekter. Andel til driftskostnader: 16 prosent.
  • Gausdalsvegen, fv. 255: 23 mill. kr i bompengeinntekter. Andel til driftskostnader: 23 prosent.
  • Hadelandsvegen Lunner Gardermoen: 36 mill. kr i bompengeinntekter. Andel til driftskostnader: 12 prosent. (Bomanlegget ble lagt ned tidligere i år).
  • Oppland bompengeselskap rv. 4 Reinsvoll-Hunndalen: 44 mill. kr i bompengeinntekter. Andel til driftskostnader: 25 prosent. (Bomanlegget legges ned i 2014).

(Kilde: Samferdselsdepartementet.)

Bomanleggene på E6 i Øyer samt på fylkesvei 34 i Land er ikke med, da disse nylig er satt i drift – og det ikke finnes regnskapstall for 2012.

På de øvrige bompengeanleggene i Norge varierer andelen som går til driftskostnader fra én til over 40 prosent.

Bomstasjon

Når du passerer bomstasjonene går mye penger til selve drifta av bomstasjonene.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Vil ha færre selskap

Statssekretær Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet vil nå redusere driftskostnadene. Blant annet ved å ha færre bompengeselskap.

– I dag har vi over 40 selskap i Norge som alle har sitt eget styre, administrasjon, lønninger og honorarer. Det koster mye penger, sier Hoksrud til VG.

Ove Søberg er delvis enig. Han mener driftskostnadene kan reduseres noe fra dagens nivå. Men han vil overfor NRK ikke spesifisere innsparingsmulighetene.

Ordføreren vil undersøke

Ordføreren Hans Oddvar Høistad i Gausdal er på sin side så overrasket over de høye driftskostnadene at han vil sette det på dagsordenen.

– Jeg vil undersøke for å finne ut hva som ligger bak de høye kostnadene, sier Høistad. Han trodde mellom fem og 10 prosent av driftsinntektene gikk med til administrasjon.

– Jeg trodde virkelig ikke det er så mye som nesten 25 prosent, sier han.

Se video om bompenge-utviklingen her:

Det blir store økninger i bompengeavgiftene i Hedmark og Oppland.