– Har dårlig samvittighet fordi jeg er sykmeldt

Forskere har undersøkt hva folk mener at sykmeldte personer kan gjøre. Fysisk trening er godkjent, mens å reise på utenlandsferie ikke er like akseptert.

Undersøkelse viser at sykemeldte er strengere på hva de kan gjøre i sykemeldingsperioden enn andre.

Frode Nyborg har nå vært sykmeldt i tre måneder fra jobben som bilforhandler etter et kirurgisk inngrep i magen. Han sier han stadig tenker på hva han egentlig kan foreta seg når han går ut av døra hjemme.

Hele 76 prosent av normalbefolkningen mener nemlig det er greit at sykmeldte driver fysisk trening. Men bare 36 prosent svarer at det er greit at sykmeldte reiser på ferieturer til utlandet.

Frode Nyborg fra Gjøvik er langtidssykmeldt og kjenner dilemmaet på kroppen rundt hva han kan gjøre i hverdagen sin.

– Jeg synes det er veldig vanskelig. Noen mener du kan gjøre ting, og andre mener du ikke kan gjøre ting. For eksempel det å ta seg en skitur. Er du sykmeldt så mener enkelte at da er du så syk at du skal ligge inne, sier han.

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med det norsksvenske forskningsprosjektet «Social factors contributing to sickness abnsence» (SOFAC) som gjennomføres av Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer, Universitetet i Stockholm og Karolinska Institutet.

- Halve sykfraværet har sosiale årsaker

Personer som har vært sykmeldte i mer enn 30 dager har også svart på spørsmålene. De er betydelig mer restriktive enn normalbefolkningen i hva de mener de selv kan foreta seg under sykmeldingsperioden.

Hva kan en gjøre som sykmeldt?

 

Nomalbefolkningen

Sykmeldte

Fysisk trening

76%

59%

Kafé, kino, handling

74%

43%

Hagearbeid, husoppussing

40%

20%

Ferierurer i utlandet

36%

17%

Professor og arbeidslivsforsker Rolf Rønning ved Høgskolen i Lillehammer har ledet forskningsprosjektet. Han er overrasket over at normalbefolkningen er mer liberale enn de sykmeldte selv.

Rolf Rønning

Arbeidslivsforsker, professor Rolf Rønning, ved Høgskolen i Lillehammer.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Det var et oppsiktsvekkende funn. Jeg tror normalbefolkningen har et litt mer distansert forhold til det, mens de sykmeldte føler det på kroppen. De føler normene om hva de kan og ikke kan gjøre. Det er rimelig at de er hardere mot seg selv. De vet hva som er samfunnets normer, og de tar det veldig på alvor, sier Rønning

Arbeidslivsforskeren tror det er en dobbelthet i våre normer i forhold til sykmeldte. Vi vil gjerne at de skal være aktive og komme seg ut av sykmeldingen sin. Men hvis de er for aktive, blir vi skeptiske til om de egentlig er syke.

– Det fører nok til at en del lar være å ha en aktivitet som ellers ville vært fint for å få dem i jobb igjen, sier Rønning.

Dårlig samvittighet

Frode Nyborg har nå vært sykmeldt i tre måneder fra jobben som bilforhandler etter et kirurgisk inngrep i magen. NRK møter ham på kjøpesenteret CC på Gjøvik der han er for å gjøre innkjøp. Nyborg sier han stadig tenker på hva han egentlig kan foreta seg når han går ut av døra hjemme.

– For eksempel det å være her på kjøpesenteret. Eller å vaske bil, der du rett og slett er i fysisk aktivitet som på en måte kan minne om jobb, sier han

– Jeg har jo dårlig samvittighet fordi jeg går sykmeldt. Jeg vil jo gjerne jobbe. Man er restriktiv med seg selv og vil nødig havne i noe dårlig lys. Først og fremst hos arbeidsgiver, men også i forhold til omverdenen og folk som kjenner deg, sier han.

Frode Nyborg har vært sykmeldt i tre måneder

LANGTIDSSYKMELDT: Frode Nyborg fra Gjøvik har vært sykmeldt i tre måneder. Han forteller at han har dårlig samvittighet fordi han ikke jobber.

Foto: Arne Sørenes / NRK