Høyesterett avviser Øygard-anke

Øygards forsvarer får ikke føre psykiater Lars Weisæth som vitne i lagmannsretten.– Skuffende, sier Øygards forsvarer.

Professor Lars Weisæth

Lars Weisæth blir ikke å vitne i lagmannsretten.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det er klart etter at Høyesterett i dag har avvist klagen fra forsvareren om avskjæring av bevis.

Utvalget finner det derfor enstemmig klart at anken må bli å avvise i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd, skriver Høyesteretts ankeutvalg i en kjennelse.

– Det var ikke uventet det Høyesterett kom til. Det er interessant at de holder åpent for at Øygard kan bli frifunnet, og hvis han ikke blir det, vil kunne bruket dette avslaget som ankegrunn, sier Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Skuffet

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen er skuffet.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Det var hun som ville ha Weisæth, som er Øygards psykiater, som vitne i saken, men fikk ikke medhold av lagmannsretten.

Det ble påklaget, men nå altså avvist.

– Vi synes det var interessant å få prøvd det fordi vi gjorde gjeldende at det var en krenkelse av Øygards menneskerettigheter. Men når høyesterett har vurdert det slik, synes vi det er helt greit. Vi er selvsagt skuffet over å ikke få bruke Weisæth som vitne, men han kommer sterkere tilbake hvis det blir behov for det – noe vi håper det ikke blir, sier Larsen.

Denne avgjørelsen ble anket av henne, men nå har hun altså ikke fått medhold.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45. Nyheter fra Innlandet