Høyre-medlemmer melder seg ut i protest etter at ulvesaken ble snudd på hodet

Det er uro innad i Høyre etter gårsdagens ulvevedtak. Flere melder seg ut av partiet, og politikere i Hedmark har bedt Vidar Helgesen om å gå av.

Sissel Frang Rustad

Kommunestyrerepresentant i Åmot Sissel Frang Rustad, er en av 25 personer som har meldt seg ut av Høyre i Hedmark.

Foto: Mats Sparby / NRK

– Helt meningsløst, sier Lise Berger Svenkerud, leder i Hedmark Høyre, om vedtaket partikollega og klima- og miljøminister Vidar Helgesen gikk inn for i går.

I døgnet etter at Helgesen sa nei til å felle 32 ulver, 25 personer meldt seg ut av partiet i Hedmark. Ytterligere to personer har meldt seg ut i Oppland. Svenkerud har null forståelse for avgjørelsen som har blitt tatt av klima- og miljøministeren.

– Folk melder seg ut. Vi støtter ikke Helgesen overhodet, vi klarer ikke å forstå den tolkningen av lovverket at det skal være på denne måten, naturmangfoldsloven åpner for at man kan ta ut ut dyr hvis det forårsaker skade på eiendom, sier Svenkerud.

Er dere i Hedmark Høyre på lag med Helgesen?

– Det er nok mange her nå som ikke ønsker å være på lag med Helgesen, sier Svenkerud.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil invitere de som har meldt seg ut på nyåret.

Jeg har i dag fått brev om at medlemmene av nemnda legger ned sine verv. Jeg vil invitere de tidligere medlemmene av nemnda til et møte på nyåret for å høre deres syn på den krevende situasjonen at det ikke er lovgrunnlag for lisensfelling selv om bestanden ligger klart over bestandsmålet.

– Enkelt å ta en slik avgjørelse fra Oslo

Wenche Huser Sund

Ordfører i Grue, Wenche Huser Sund, synes det er dårlig gjort at regjeringen går tilbake på vedtaket.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Dette er ikke en gledens dag for landbruket i Grue. Her er det mange som vil drive med sau, men nå er det helt uaktuelt. Jeg synes det er dårlig gjort, og det er utrolig at de kan gå tilbake på et slik vedtak nå rett før jul, sier Høyre-ordfører i Grue, Wenche Huser Sund.

Huser Sund ønsker ikke å be om Helgesens avskjed, men er frustrert over at de som bestemmer ikke har opplevd konsekvensene av ulv på kroppen.

– De som sitter og bestemmer dette, er ikke i ei ulvesone. De burde prøve å drive næring der det er ulv, eller det burde gjerne vært ulv andre steder enn i området akkurat rundt her, for jeg tror når du får ulv tettere på, forstår du mer hva det handler om, sier Huser Sund.

Også stortingspresdent og høyremann Olemic Thommessen engasjerer seg i saken. Han sier avisa til GD, at ulvevedtaket ikke er til å leve med. Dermed går han imot sin egen partifelle. Thommessen sier han har vært i kontakt med statsministerens kontor, for å gi sitt innspill.

Statsministeren skjønner engasjementet

Statsminister Erna Solberg sier at de vil jobbe videre med å dokumentere skadeomfanget.

Nærbilde av Erna Solberg. Blå bakgrunn

Statsminister Erna Solberg sier hun synes det er synd at folk melder seg ut av Høyre på grunn av regjeringens vedtak i ulvesaken.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Jeg forstår at denne saken vekker sterke følelser, og synes det er leit når enkelte velger å melde se ut av Høyre. Ulvesbestanden ligger nå godt over Stortingets bestandsmål, så alt lå til rette for at regjeringen kunne avise klagen på vedtaket og godkjenne jakten. Men regjeringen er også pliktig å følge norsk lov og internasjonale avtaler.

– I dette konkrete tilfelle slo Justisdepartementets lovavdeling fast at skadepotensiale ikke var godt nok dokumentert til at regjeringen kunne avvise klagen og godkjenne felling. Da har ikke regjeringen noe valg. Vi jobber nå videre med å dokumentere skadepotensiale bedre. Dersom skadepotensiale og beiteprioriterte områder kan dokumenteres, og det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger for å avverge skade, så har regjeringen lovhjemmel for å tillate felling. Vil vil også, både i forkant av og under beitesesongen, ha høy beredskap og lav terskel for å ta ut ulv som utgjør et tilstrekkelig skadepotensial for sau og tamrein utenfor ulvesonen, sier statsminister Erna Solberg.