Hopp til innhold

Dømt for hatefulle ytringer

Høyesterett: Ikke lov å si «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra, jævla utlending».

Høyesterett

En kvinne er i Høyesterett dømt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot en ung gutt av afrikansk opprinnelse.

«Dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending», var blant ordene kvinnen i 50-åra sa en sen sommerkveld i fjor.

Rettslig uenighet

Kvinnen i 50-åra sto i kø ved et gatekjøkken i Elverum. Hun havnet i munnhoggeri med en 18 år gammel gutt, og er nå altså dømt for de nedsettende ordene hun kom med.

I Tingretten ble kvinnen dømt for blant annet å ha sagt «sånne som deg kan dra hjem til Afrika igjen», «hvordan kan du spise når folk i Afrika sulter?» og «bryr du deg ikke om folk i Afrika?».

Da politiet kom til stedet skal kvinnen også ha sparket en politibetjent i leggen.

Kvinnen ble i Tingretten dømt til fengsel i 36 dager, men anket dommen. Lagmannsretten var uenige i dommen og frifant kvinnen.

Dermed anket påtalemyndigheten saken inn for Høyesterett.

Blir en rettesnor for lignende saker

Høyesterett har opprettholdt dommen fra Tingretten, der 12 av dagene er betinga og 24 ubetinga, altså fengselsstraff.

Høyesterett kom frem til at ytringene hennes rammes av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.

I dommen står det blant annet at utsagnene kan oppfattes som en grov krenkelse og nedvurdering av fornærmedes menneskeverd, med referanse til guttens hudfarge og etniske opprinnelse.

Ved vurderingen av straffbarheten, ble det lagt vekt på at diskrimineringsvernet av utsatte enkeltpersoner og grupper tilsa at terskelen for straffansvar i straffeloven § 185 var overtrådt.

Politiadvokat Magnus Schartum-Hansen

VANT FRAM: Aktor Magnus Schartum Hansen ville ha en prinsipiell avklaring, og fikk det.

Foto: Anne-Kari Løberg / NRK

Det er første gangen Høyesterett behandler en slik sak, og dommen er dermed prinsipiell. Det vil si at resultatet vil skape presedens og være en rettesnor for lignende saker.

– Overrasket

– Det er jo mandatet til Høyesterett å sette det prinsipielle. Vi i påtalemyndigheten så det behovet i denne saken all den tid at Lagmannsretten ikke kom til at ytringene kunne straffes etter lovverket, sier aktor Magnus Schartum Hansen.

Steinar Jacob Thomassen

TAPTE: Steinar Thomassen representerer kvinnen, som nå er dømt for hatefulle ytringer.

Foto: Mette Finborud Børresen

Steinar Thomassen forsvarte kvinnen i Høyesterett. Han er overrasket over dommen.

– Ja, jeg må si jeg er overrasket over hvor Høyesterett setter grensen for en hatefull ytring. Etter tidligere praksis, blant annet fra Høyesterett, mener jeg denne ytringen falt klart utenfor.

Saken er uansett endelig avgjort.

– Høyesterett har avgjort saken, dermed har vi ikke noe annet å gjøre enn å ta dommen til etterretning, sier Thomassen.