Hopp til innhold

– Jenta er lettet over at Høyesterett ikke vil behandle Øygard-saken

Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard får ikke behandlet sin anke over saksbehandlingen i Høyesterett. – Dette er en stor lettelse for jenta, sier bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal.

Nina Bråthen Hjortdal

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal og jenta under rettssaken.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Selv om Høyesterett avviser anken om skyldspørsmålet, skal de likevel vurdere straffeutmålingen i saken.

– Øygard syntes dette var en ubehagelig beskjed å få. Han er skuffet over at han ikke får prøvd saken på nytt. Han mente at det var gode argumenter særlig fordi lagmannsretten også sa det om at det var uheldig at jenta og familien ikke hadde full åpenhet. Han vil fortsatt kjempe for å renvaske seg, sier hans forsvarer Mette Yvonne Larsen til NRK.

– Jenta er lettet over at Høyesterett ikke vil behandle Øygard-saken

Høyesterett vil ikke vil behandle Øygard-saken

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen sier Øygard er skuffet over Høyesteretts kjennelse.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Vil kjempe videre

Forsvareren til Øygard vil imidlertid ikke fortelle hvordan den eks-politikeren vil kjempe for videre renvasking.

– Det vil jeg foreløpig ikke kommentere av respekt for Høyesterett. Det vil vi komme tilbake til når det foreligger en rettskraftig dom fra Høyesterett, sier Larsen til NRK.

Men legger til:

– Han er en person som vil kjempe videre og er en optimist når det gjelder at han på et eller annet tidspunkt skal få renvasket seg. Han legger ikke den tanken bort uansett hva Høyesterett har sagt. Det er klart at for en person som mener han er uskyldig dømt så vil ha aldri gi seg.

«Saksbehandlingen er ikke fremmet»

Rune Øygard ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder for gjentatte seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente.

Ifølge dommen skal overgrepene startet etter at hun fylte 14 år. Øygard anket straffeutmålingen fordi han mener den var for streng.

Rune Øygard

Tidligere Ap-ordfører, Rune Øygard, får ikke fremmet ankebehandling i Høyesterett.

I dag kom Høyesteretts avgjørelse. I kjennelsen står det: «Høyesteretts ankeutvalg har i dag fremmet både påtalemyndighetens og Øygards anker over straffeutmålingen til ankebehandling. Øygards anke over saksbehandlingen er ikke fremmet til ankebehandling».

Aktor er svært kort i sin kommentar til avgjørelsen.

– Beslutningen fra Høyesterett er tatt til etterretning. Beslutningen innebærer at det er straffeutmålingsspørsmålet som skal behandles av Høyesterett. Ellers vil jeg ikke kommentere hva jeg er fornøyd med eller ikke, sier aktor Torbjørn Klundseter.

– Glad hun slipper ny runde i retten

Jenta er lettet over Høyesteretts vurdering.

– Det er en stor lettelse for henne at det ikke blir en ny runde i retten. Dette har vært en belastning gjennom to år. Hun har stått i en veldig hard storm både med tanke to lange rettssaker og selvfølgelig med alt mediefokuset som denne saken har fått, sier bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal til NRK.

SE INTERVJU MED BRAATHEN HJORTDAL:

Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard får ikke behandlet sin anke over saksbehandlingen i Høyesterett. – Jenta er lettet, sier bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal.

Reporter Erlend Moe.

Det var i september 2011 at politiet tok ut siktelse mot Rune Øygard for seksuell omgang med ei mindreårig jente. I oktober 2012 startet rettssaken mot ham i Sør-Gudbrandsdal tingrett, her ble han dømt til fire års fengsel.

Han anket saken til lagmannsretten, men ble i mai dømt til ett år og tre måneders fengsel. Både Øygard og aktor anket til Høyesterett.

Bistandsadvokat Braathen Hjortdal hadde ikke særlig tro på at Høyesterett ville henvise til en helt ny behandling av saken. Jenta er glad hun nå slipper en ny runde i retten.

– Det henger helt klart sammen med den belastningen det er å sitte i retten i fire uker og forberede seg på det i forkant. Å være skoleelev og skulle møte den oppmerksomheten som denne saken har gitt. Det er den totale pakka av hva denne saken er, sier Braathen Hjortdal til NRK.

Høyesterett ser på straffeutmålingen

Øygard får dermed ikke prøvet ut saken i sin helhet på nytt i Høyesterett. Nå er det kun utmålingen av straffen som Høyesterett skal vurdere.

Rune Øygard

Tidligere Ap-ordfører, Rune Øygard, får ikke fremmet ankebehandling i Høyesterett.

Ifølge Høyesteretts slutning skal straffeutmålingen behandles på grunnlag av lagmannsrettens beskrivelse av det straffbare forhold.

Denne utmålingen er anket av begge parter. Braathen Hjortdal mener det er en klok avgjørelse av Høyesterett.

– Som jeg har sagt tidligere så mener jeg at straffen ligger for lavt med tanke på det som har skjedd i denne saken.

– Skyldspørsmålet har vært det sentrale

Tidligere i sommer skrev NRK at den overgrepsdømte eks-ordføreren bestemte seg for å komme med en motanke til straffeutmålingen etter at aktor anket straffutmålingen i juni i år.

– Frykter Øygard nå å få skjerpet straff?

– Nei, en slik bekymring har han ikke ytret. For ham har spørsmålet om skyld vært det sentrale. Han er veldig klar på at han er uskyldig dømt. Det er jeg klar over som hans forsvarer så må vi snakke om hva slags muligheter vi der har i norsk rett og ellers, forklarer Larsen.

– En belastning

Hun vil ikke bekrefte om de vil vurdere å forsøke saken for Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

– Har han noen gang vurdert å bare avslutte denne saken?

– Det er klart at han ser at det er en belastning for ham, familien og for alle, og har sikkert vært inne på de tankene også, men hvis man prøver å sette seg inn i hans ståsted så er det ikke så lett å vurdere det når man mener at dommen er feil.

Videre i kjennelsen heter det at Høyesterett ikke gir samtykke til behandling av det sivile kravet sammen med straffesaken.

Fornærmedes sivile anke over det sivile kravet tillates ikke fremmet. Det innebærer at oppreisningskravet nå er rettskraftig avgjort.