Hopp til innhold

Hoppdommer var overgreps-anmeldt

Lillehammer-mannen som nå står tiltalt i en svært alvorlig overgrepssak mot 20 unge gutter, var hoppdommer i flere år etter at han ble dømt for tilsvarende forhold første gang. Han var også hoppdommer i flere måneder etter at han ble politianmeldt i saken som nå er for retten.

Dommerpanel

Dommerpanelet i overgreps-saken mot Lillehammer-mannen.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Idrettskretsen visste verken om den tidligere dommen eller den nye saken


– Dette var noe dommerlauget ikke hadde kjennskap til, sier Johan Inge Rønningen, leder i Oppland hoppdommerlaug.

Heller ikke mannens idrettslag visste om saken.


- Dette er informasjon som ikke har kommet til oss, og vi hadde derfor ikke anledning til å avverge at han er blitt brukt som dommer helt til 2010, sier lederen i mannens idrettslag til NRK.

Tidligere utukts-dømt


Den 45 år gamle trailersjåføren står denne og forrige uke tiltalt i Sør-Gudbrandsdal tingrett, tiltalt for voldtekt og alvorlige overgrep mot totalt 20 unge gutter, samt for besittelse av barnepornografi.

Mannen ble også for noen år siden, på begynnelsen av 2000-tallet, dømt for lignende forhold; utukt mot en ung gutt og for besittelse av barnepornografi.

Etterlyser åpenhet


Likevel fikk mannen fortsette både som rennleder, dommer og teknisk delegert på hopprenn både lokalt og i andre deler av Østlandet og i Trøndelag. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av skirenn gjennom de siste åra.

Mens han satt fengslet første gang, skal han ha sagt i hoppmiljøet at han hadde vært på sykehus.

- Det er synd at vi ikke blir gjort oppmerksom på slikt. Det burde vært mer åpenhet om dommer og anmeldelser, sier Rønningen i hoppdommerlauget.

Kritisk bistandsadvokat

Overgrepene som mannen nå er tiltalt for å ha begått, skal ha skjedd fra 2003 og fram til og med 2010. Mannen ble første gang politianmeldt i 2009.

Likevel var mannen dommer blant annet i et stort hopprenn i Lillehammer i januar 2010.


Bistandsadvokaten til ofrene, Nina Braathen Hjortdal, forstår ikke at mannen har fått være hoppdommer i flere år etter de første dommene og også etter de nye anmeldelsene.


- Både jeg og mine klienter stiller spørsmål ved det, sier hun.

Hoppdommere må ha politiattest


Men da mannen ble satt opp som teknisk delegert til junior-NM på ski i 2011, gikk alarmen, og 45-åringen ble fjernet fra vervet.

Tidligere har kun trenere i hoppsporten måttet levere politiattest. Denne overgrepssaken har nå ført til at også hoppdommere må levere politiattest.

Ifølge hoppdommerlauget har nå alle alle hoppdommere politiattest.

Det synes bistandsadvokaten til ofrene er bra.
- Det var dessuten på tide, sier Braathen Hjortdal.


Den pågående rettssaken mot 45-åringen avsluttes fredag 8. mars.