Hopp til innhold

Høgskolen innfrir universitetskrav

Høgskolen i Innlandet innfrir kravene for status som universitet.

Det konkluderer den sakkyndige komitéen som har vurdert høgskolens universitetssøknad.

– Dette er en etterlengtet konklusjon og svært gode nyheter. Det betyr mye for Innlandet og for vår videre utvikling som høyere utdanningsinstitusjon. Vi skal ikke bare være et universitet, men et godt universitet som er kjent for faglig kvalitet i våre utdanninger, og et tett samarbeid med omgivelsene våre, sier styreleder Maren Kyllingstad.

Rapporten fra NOKUTs sakkyndige komité skal formelt behandles av styret i NOKUT, som fatter den endelige beslutningen om høgskolens universitetsstatus.

Det er Kongen i Statsråd som formelt oppretter det nye universitetet.