Hopp til innhold

Høgskolen i Innlandet kan bli universitet: – En stor dag

– Jeg går rundt i en lykkerus, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. Endelig kom beskjeden Høgskolen i Innlandet har jobbet for i 20 år.

Rektor Peer JAcob Svenkerud ved Høgskolen i INnlandet

GLAD: – Jeg opplever at vi er attraktive i dag, men det er noe med å få dette kvalitetsstempelet. Det er en anerkjennelse jeg synes vi fortjener, sier Peer Jacob Svenkerud, rektor ved Høgskolen i Innlandet.

Foto: Pezhman Ibrahimi / NRK

Onsdag ga en sakkyndig komité grønt lys for Høgskolen i Innlandet. Høgskolen innfrir kravene til å bli et universitet.

Dermed er høgskolen et steg nærmere universitetsdrømmen.

– Det er en gledens dag, sier en svært fornøyd Peer Jacob Svenkerud.

Som snart kanskje kan kalle seg universitetsrektor.

– En anerkjennelse

Å bli et universitet gir ikke bare status, eller gjør høgskolen attraktiv for ansatte og studenter. Ifølge Svenkerud vil det gi høgskolen større grad av selvbestemmelse.

– Vi kan opprette studier selv på ulike nivåer. Det gjør at vi kan tilpasse oss raskere.

Et universitetsstatus vil også gagne fylket, mener rektoren.

– All erfaring viser at når du får et universitet, så skjer det noe med omgivelsene. De tiltrekker seg kompetansemiljøer. Det vil bety mye for utviklingen av Innlandet fremover, sier han, og slår fast:

– Dette er ikke bare en stor dag for høgskolen, det er også en stor dag for Innlandet.

Les også I dag kan drømmen om universitet bli knust

Studenter ved Høgskolen i Lillehammer

– En positiv utvikling

– Vi er positive til at høgskolen skal gjennom en slik utvikling, sier Hanne Bugten Aune.

Lederen av arbeidsutvalget i Studentorganisasjonen i Innlandet påpeker at det viktigste for dem er at studentenes rettigheter og medvirkning fortsatt blir ivaretatt.

– Høgskole eller universitet, har det noen betydning for studentene?

– Jeg har ikke fått noen forståelse for om vi kommer til å bli påvirka i stor grad. Kanskje en del studier i utlandet blir enklere, men ellers tror jeg mye kommer til å bli som før.

20 år gammel drøm

Universitetsdrømmen er gammel, og har vært den viktigste prioriteringen siden høgskolene i Hedmark og Lillehammer fusjonerte i 2017.

I 2020 fikk høgskolen tommelen ned for universitetssøknaden. Siden den gang har mange arbeidet for denne dagen.

– Vi har styrket forskningsproduksjonen vår, tyngden på kompetansen, det internasjonale samarbeidet og den generelle forskningsvirksomheten. At vi har lykkes, er en anerkjennelse av arbeidet, mener rektor Svenkerud.

Høgskolen i Innlandet. Studiested Hamar sett fra lufta.

Høgskolen i Innlandet har avdelinger ved Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena.

Foto: Høgskolen i Innlandet

Dagens høgskole er spredt rundt i Innlandet. Universitetsstatus vil ikke endre på dette, ifølge rektoren.

– Vi er generelt sett et kompetansefattig fylke, og ved å være nær folk gir vi folk lettere tilgang til høyere utdanning. Det er en konkurransefordel, og jeg ser ingen grunn til at det å bli et universitet skal endre på det.

Fortsatt gjenstår et par ting:

  • Styret i Nasjonalt organ for kvalitet i høyere utdanning (NOKUT) skal behandle rapporten, og formelt fatte den endelige beslutningen om høgskolen får universitetsstatus.
  • Så oppretter Kongen i statsråd formelt det nye universitetet.