Høgskolen får bedre tid til å svare

Høgskolen i Innlandet har fått utsatt fristen med å kommentere avslaget på universitetssøknaden. En sakkyndig komite mener at høgskolen ikke fyller kravene, men dette er høgskolen uenig i. Nå er svarfristen satt til midten av februar.


Høgskolen Innlandet Lillehammer
Foto: Ruth Barsten / NRK