Hopp til innhold

Hodeskaller gravd fram av flomvann

Flomvann har i Sør-Fron kommune gravd fram skjeletter fra en rundt 250 år gammel gravplass.

Skjelett Sør-Fron

Beinrester og hodeskaller fra den gamle gravplassen ligger nå grav fram like ved E6 i Sør-Fron.

Foto: Tore Tagestad / Dølen

De store vannmassene som har passert det siste døgnet har rett og slett vasket fram hodeskaller fra en gammel gravplass, tilhørende Listad kirke.

– Ikke gjennomført gravearbeid

Rasmus Stauri

Rasmus Stauri

Foto: Vinstra videregående skole

Lektor ved Vinstra videregående skole, Rasmus Stauri, har god kjennskap til området og er overrasket over at det nå har dukket opp beinrester fra gravstedet.

– Kirka sto til utpå 1780-tallet, men ble etter hvert revet som følge av slitasje. Den ble revet rundt mot slutten av tiåret.

Lokalhistorikeren kjenner ikke til at det gjort gravearbeid på stedet som har gjort skjelettene «lettere tilgjengelige».

– Det har ikke vært gjennomført systematisk graving i området i nyere tid, i alle fall ikke som jeg kjenner til, forteller Stauri.

Rydder opp i dag

Han betegner gravplassen som rimelig stor, da den skal ha dekket et stort område.

Rådmann Jan Reinert Rasmussen i Sør-Fron håper på å få ryddet opp på stedet i løpet av dagen.

– Vi plukker beinrester, målet er å få ryddet i dag. Beinrestene er også spredd utover en fylkesveg, og det er klart at det ikke er et hyggelig skue.

Fylkeskonservatoren i Oppland har sendt en arkeolog oppover, som etter planen skal vurdere området. Ifølge Rasmussen har det lenge vært ukjent helt nøyaktig hvor disse gravene har befunnet seg.

– Det gjenstår nå å se om hun i det hele tatt kommer seg fram, det er jo flomstengt flere steder i Gudbrandsdalen, sier en lettere oppgitt rådmann.

Mye vann i dalen

Det er mye vann og oversvømmelser på Sør-Fron, i likhet med store deler av Gudbrandsdalen. På Kvam i Gudbrandsdalen har det vært kaotiske tilstander siden onsdag formiddag, og over 250 personer er evakuert fra hjemmene sine.

Også i Aurdal i Valdres er det over 40 personer som er evakuert, og rundt 30 personer i Sel kommune. Totalt er det torsdag kveld over 400 personer som er eller har vært evakuert i Oppland.

Krisemøte Kvam

Røde Kors spiller en viktig rolle i ivaretakelsen av flomofrene. Bildet er fra Kvam i Nord-Fron.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Selv om nedbørsmengdene avtar torsdag, vil flommen i de store vassdragene kunne øke, advarer Norges Geotekniske Institutt (NGI).

E6 gjennom Gudbrandsdalen er stengt på flere steder, og det samme er sidevegene. I tillegg er Dovrebanen og Rørosbanen stengt.

På Kvam har det torsdag ettermiddag blitt holdt krise- og informasjonsmøte for de mange rammede, og statsminister Jens Stoltenberg kommer til Hedmark og Oppland torsdag kveld for å vise sin støtte til flomofrene.