Flytter videregående skole fra Hjerleid til Dombås

Den videregående skolen Hjerleid på Dovre blir som ventet lagt ned fra 2015. Det bestemte fylkestinget i Oppland i dag.

Hjerleid vidaregåande skule

Tilbud om videregående utdanning på Hjerleid er historie etter skoleåret 2014-2015.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Fylkestinget i Oppland ønsker å endre skolestrukturen i Gudbrandsdalen og vil opprette et tilbud på Dombås i stedet for på Dovre. De ønsker at det nye tilbudet skal inneholde både studiespesialiserende og yrkesfaglige løp.

– Vi har hatt en god behandling i fylkestinget og klarte å komme fram til enstemmig avgjørelse der det skal utredes et tilbud på Dombås, sier Sigmund Hagen. Han representere SV og er leder for opplæring og kompetanse i fylkestinget i Oppland.

Ønsker «vekslingsmodell»

Sigmund Hagen, SV

Det har vært store diskusjoner, men Sigmund Hagen (SV) mener fylkestinget har gjort et godt vedtak.

Foto: Oppland SV

De vil også se på mulighetene for å opprette et tilbud etter «vekslingsmodellen». Det skal være et tilbud til ungdom som ønsker yrkesfaglig utdanning, men som ønsker å bo hjemme lenger.

– Vi tror dette vil bidra til lokalsamfunnets ønske om å bidra til regional utvikling og å heve kompetansen i denne delen av Gudbrandsdalen, sier Hagen.

Det har vært store diskusjoner i forkant av vedtaket og flere mulige løsninger har vært skissert. Hagen er allikevel sikker på at de nå har gjort et godt vedtak.

– Dette forslaget slår fast at det skal være et tilbud for ungdom i Lesja og Dovre kommuner og at det skal ligge på Dombås, så får vi se hvordan dette løses rent praktisk, men dette er et godt vedtak, sier han.

– Dombås bedre på sikt

Det er bare ei drøy mil fra Hjerleid til Dombås, men Hagen tror allikevel at et tilbud på Dombås vil være bedre på sikt enn det som i dag eksisterer.

– Vi tror at Dombås, på sikt, er et bedre sted å satse på for å sikre regional utvikling, sier han.

Og skolestrukturen har også vært viktig når saken har blitt behandlet.

– Det er gjort forsøk ellers i landet med å ha felles videregående- og ungdomsskole, og flere har hatt gode resultater med det blant annet for å sikre overgangen fra ungdomsskole til videregående, som vi vet at kan være problematisk, sier Hagen.