Historisk ulvefelling skaper sterke reaksjoner

For første gang i norsk historie har en ulv blitt felt ved hjelp av hund. Det sparte både sau og penger. Men dyrevernere reagerer.

Ulv skutt i Nord-Østerdal

SKUTT: Denne ulven ble skutt på Tynset den 20. juni etter jakt med hund.

Foto: Skadefellingslaga i Nord-Østerdal

Tynset i forrige uke: En ung hannulv blir forfulgt av en bjeffende hund. Hunden er innleid fra Sverige og spesialtrent for å hjelpe til med det som straks skal skje.

Hundens jobb er å drive ulven mot et bestemt mål, et fellingslag, som ligger klar til å skyte rovdyret. Metoden kalles løs, på drevet halsende hund.

Ulven blir skutt på stedet.

Øyeblikket er historisk i Norge. For første gang lykkes ulvefelling med bruk av hund.

Fellingen tok under 200 arbeidstimer for jaktlaget. Kontrasten er enorm til fjoråret. Da brukte fellingslaget opp mot 3000 timer. Dokumenterte sau tatt av ulv var 360. I år gikk det ikke med en eneste sau før ulven ble skutt.

Les: Svensk ulv bak angrepene

– Burde aldri ha skjedd

Men det er ikke en ukontroversiell historisk milepæl.

Siri Martinsen, Noah

UROVEKKENDE UTVIKLING: Siri Martinsen fra NOAH mener norsk politikk blir stadig mer rovdyrfiendtlig.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

– Det er fullstendig uakseptabelt, og burde aldri ha skjedd, mener leder for NOAH, Siri Martinsen.

Hun mener jaktformen er en lidelsesfull og stressende prosess for ulven.

Jaktformen er ikke hjemla i lovverket, men Miljødirektoratet ga dispensasjon i 2017.

Det skjedde på bakgrunn av at en ulv drepte opp mot 300 sauer i Vest-Oppland og Romerike. Ett langvarig fellingsforsøk på skadeulven mislyktes.

Les: Utgiften til skadeerstatninger alene var på over 16 millioner kroner

I ett forsøk ble det brukt hund, men hunden var kun trent på andre rovdyr, så det lyktes ikke.

Men allerede da reagerte dyrevernsorganisasjonen NOAH.

Les: De demonstrerte utenfor Stortinget ikledd ulvemasker

– Det er etter mitt syn klart at dette ikke er i tråd med dyrevelferdsloven, sier leder Siri Martinsen, som begrunner det blant annet med at det kan bli en kamp mellom ulv og hund.

– De har googla litt for mye

Fellingsleder Jo Esten Trøan mener at NOAH tillegger hundene egenskaper de ikke har.

Jo Esten Trøan

LEDET HISTORISK FELLING: Fellingsleder Jo Esten Trøan mener hundene var helt avgjørende for å spore opp ulven.

– De har nok googla litt for mye. Hundene vil ikke oppsøke ulv og angripe, men aktivt holde en viss avstand slik at muligheten for nærkontakt ikke er til stede.

Trøan avviser også at hundene stresser rovdyret nevneverdig, slik Martinsen sier.

– Ulver har naturlig en tøff hverdag. Og jeg tror ikke det er noe særlig mer stressende å ha en halsende hund bak. Det takler de nok veldig bra. Det virker slik.

Martinsen er ikke overbevist av Trøans argumentasjon. Hun viser til en faktaboks på regjeringens egen nettside, hvor formålet med hundene blir beskrevet.

– Rettferdiggjør ikke lidelsen

– Det fremgår at hundene skal kunne jage viltet i 10–15 timer. Det er klart at ulver opplever utfordringer i naturen som alle andre ville dyr, men de jager ikke i timevis for å slite hverandre ut, mener NOAH-lederen, som også er utdannet veterinær.

Miljødirektoratet mener bruk av hund er riktig, fordi det kan forenkle felling i ei årstid der man ikke klarer å spore ulven.

– De som skal felle skadeulv om sommeren må få lov til å bruke hund, sier Terje Bøe, leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Saken handler også om effektiv felling, og dermed penger.

Ulven i Gran

SKREKKULVEN: ulven som streifet i Vest-Oppland i 2017 tok livet av nær 300 sauer.

Foto: Fellingslaget i Gran

Skutt før en eneste sau ble drept

Siste ukes felling på Tynset kosta til sammenligning 50 000 kroner, og ulven ble felt før en eneste sau ble tatt.

– Det var et skadeforebyggende tiltak, sier fellingsleder Trøan.

Hund felt ved hjelp av hund på Tynset

Effektiv felling: den svenske, spesialtrente hunden bjeffer etter å ha deltatt i fellinga av ulven som streifet i Tynset.

Foto: Skadefellingslaga i Nord-Østerdal

NOAH-leder Martinsen mener er at dette ikke er noe å skryte av.

– Det at man skyter ville dyr før de i har tatt beitedyr er i strid med prinsippene for skadefelling og en uthuling av regelverket. Man kan ikke bare skyte rovdyr fordi de er rovdyr, sier Martinsen.

NOAH, som er prinsipielt motstander av felling av ulv, sier de vil jobbe aktivt for å forhindre at en felling med bruk av hund skal skje igjen.