Hilde var 23 år da hun fikk hjerneslag

Hun var forlovet og hadde nylig blitt mor. Hjerneslaget forandret alt for Hilde.

Hilde Evensen

FØR HJERNESLAGET: Hilde vinteren 1984/1985. Under ett år etter at bildet ble tatt fikk hun hjerneslag.

Foto: Privat

– Jeg ble satt tilbake til spedbarnsstadiet. Jeg måtte kles på og mates. Jeg klarte hverken å gå eller snakke, forteller Hilde Evensen.

Hjerneslaget skyldtes en utposning på en blodåre i hjernen. I løpet av en natt var hele livet forandra.

Hun ble pleietrengende og det ble slutt med samboeren. Og å ta seg av datteren på nesten to år ble umulig. Hun flyttet tilbake til Elverum, og foreldrene ble fosterforeldre for datteren.

– Det var tøft, sier Hilde.

Sliter – men får ikke hjelp

Hilde Evensen

PLEIETRENGENDE: Hilde i rullestol etter hjerneslaget i 1985.

Foto: Privat

I dag er hun 53 år. Hun har lammelser i høyre del av kroppen, og har problemer med å gå.

Nå bruker hun erfaringene sine til å hjelpe andre som leder i Norsk forbund for slagrammede i Hedmark.

Nå er hun med på å forme et nytt tilbud til slagrammede over hele landet.

– Det er for tilfeldig hvem som får et godt tilbud eller ikke, sier Liv Thorsen, seniorrådgiver i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet og Åsnes kommune skal utvikle et kurs for pårørende og slagrammede med fokus på å mestre en ny livssituasjon. Hilde Evensen bidrar i arbeidet.

Sorg og isolasjon

Hilde Evensen

MOR OG DATTER: Hilde med datteren vinteren 1984. Etter slaget klarte hun ikke ta hånd om datteren.

Foto: Privat

Den første tida etter slaget var Hilde lenket til rullestolen. Hun gjennomgikk mange tester.

– Det var frustrerende å være 23 år og bli behandla som et barn. Å måtte bygge med klosser og tegne figurer. Men de skulle jo finne ut hvor alvorlige skadene var.

Hvert år rammes 16.000 personer av slag i Norge. De rammer folk i alle aldre, selv om flesteparten er eldre.

I tillegg til fysiske skader får mange også psykiske plager. Angst, depresjon og isolasjon er vanlig.

– Det skjer ofte at venner forsvinner. Man kan ikke delta på samme måte. Det sosiale livet blir dårlig, sier Hilde.

Mens de fysiske plagene er lette å oppdage og følge opp, er de psykiske plagene lettere å overse. Det vil man forsøke å gjøre noe med nå.

– Å møte andre i samme situasjon kan gi håp og økt livskvalitet, sier Liv Thorsen.

Hilde Evensen

TØFF DAME: Hilde bor i dag i en enebolig i Elverum og er gift. Hun synes hun lever et godt liv og håper hennes historie kan gi håp til andre slagrammede.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Skifter dekk med ei hånd

Da Hilde fikk slag var foreldrene uvurderlige. Det er tøft å være pårørende, og hun håper kurset fører til at pårørende får mer hjelp.

– Mange føler seg alene. De trenger å møte andre i samme situasjon.

Hun har kjempet for å komme dit hun er i dag. Det har vært flere tøffe perioder med angst og sorg.

I dag er hun selvhjulpen på mye, og kan skryte av å kunne skifte dekk med en hånd.

– Jeg føler at jeg har taklet det bra. Jeg vil at andre slagrammede skal se at det går an, sier Hilde.