Hopp til innhold

Hevder at det er en fryktkultur i kommunen

Bernt Tennstrand hevder han ble trakassert og presset ut av jobben som assisterende rådmann i Øyer kommune. – Her råder ingen fryktkultur, sier rådmann Sveinar Kildal og tilbakeviser kritikken.

Portrettbilde av Bernt Tennstrand tatt utendørs.

VIL HA HØRING: Tidligere assisterende rådmann Bernt Tennstrand hevder det eksisterer en fryktkultur i kommuneadministrasjonen i Øyer. Nå vil han at politikerne gjennomfører en høring om problemene.

Foto: Dag Kessel / NRK

Den er tidligere assisterende rådmannen har nå sendt brev om saken til samtlige kommunestyrerepresentanter i Øyer. I brevet hevder han å ha blitt trakassert i den grad at han til slutt sa ja til en sluttpakke i sommer.

Tennstrand sier til avisa Gudbradsdølen Dagningen at han vil at lokalpolitikerne skal vite om fryktkulturen som rår i Øyer kommune og måten rådmann Sveinar Kildal agerer på.

– Kildal følger verken hovedavtalen eller arbeidsmiljølovens regler. Ansatte er redde. Dette kan ikke fortsette, sier Bernt Tennstrand til GD.

Sveinar Kildal er ikke enig.

– Det hele er en trist og beklagelig personalsak, sier Kildal.

Rådmannen viser til at de to ble enige om en sluttavtale i mai og at den avtalen gjelder fortsatt.

– Påstandene om at jeg som rådmann ikke følger hovedavtalen og tariffavtalen er feil, sier Kildal.

– Ble truet med oppsigelse

Selv mener Tennstrand at han mistet jobben sin i Øyer fordi han stilte krav til Kildal om å følge spillereglene i arbeidslivet. Han sier til NRK at han selv ble truet med oppsigelse da han tok opp forhold som ikke var heldige for organisasjonen.

– Det finnes andre arbeidstakere som også har utrykt seg negativt og da har rådmannen vært på dem og irettesatt dem. Det finnes dessverre eksempel på at de har fått skriftlig advarsel med trussel om oppsigelse, hevder Tennstrand.

Rådmann Sveinar Kildal sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i påstandene fra Tennstrand. Han forstår ikke at han skal ha spredt noen fryktkultur i Øyer.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i dette. Det er foretatt organisatoriske endringer etter at jeg startet, men noen fryktkultur har jeg verken ønske om, eller forsøkt å lage. Det er en beklagelig situasjon at han opplever det slik, sier Kildal til NRK.

Sluttavtalen som ble inngått mellom Tennstrand og rådmannen i mai i år innebærer at Tennstrand får utbetalt lønn ut 2015. Totalverdien av avtalen er på hele 1,5 millioner kroner.

Kommunen ber om hjelp fra KS

Ordfører i Øyer Mari Botterud under et intervju med NRK.

ALVORLIG: Ordfører Mari Botterud tar opplysningene om en påstått fryktkultur på alvor og har i dag innkalt gruppelederne til et møte for å diskutere saken.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Tillitsvalgte for Rådmannsforeningen i Fagforbundet har på vegne av Bernt Tennstrand to ganger henvendt seg til ordfører Mari Botterud med forespørsel om Tennstrand kan få informere kommunestyret om saken.

To ganger har ordføreren avslått å la Tennstrand få snakke i kommunestyret.

Ordfører Mari Botterud sier hun tar opplysningene på alvor og inviterte i dag gruppelederne fra alle de politiske partiene til et møte for å diskutere de alvorlige anklagene.

Der kom de fram til at de fortsatt har tillit til rådmannen og at de nå vil søke hjelp utenfra for hvordan de skal håndtere saken videre. Alle gruppelederne i Øyer var enige i beslutningen. Forøvrig sier Botterud at hun har avvist å ta opp denne saken i kommunestyret fordi det var en personalsak.

– Vi er ikke vante med slike saker i Øyer kommune, og det er derfor vi nå søker hjelp, sier Botterud.

Hun mener imidlertid at det både er beklagelig og betenkelig at et slikt brev blir oversendt til journalister.

Men er det ikke viktig at offentligheten får innsyn i en sak med så alvorlige anklager?

– Denne saken er en avtale mellom en person og rådmannen. Det er en personalsak, sier hun.

Flere saker fra Innlandet