Fant spor- flytter ulv for andre gang

Statens Naturoppsyn mener de har funnet ulveparet i Østerdalen som skal bedøves og flyttes. Nå følger de sporene og venter på godt flyvær.

Ulvespor på skogsbilveg.

SPOR: Her følger SNO ulvesporene som trolig er fra ulveparet som skal flyttes. (Se video inne i saken).

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Ulveparet i Deisjøreviret, som holder til på grensa til ulvesona i Stor-Elvdal og Rendalen, skal flyttes slik at de ikke blir skutt under lisensjakta. Det har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn bestemt.

Følger ferske spor

Denne uka har folk fra Statens Naturoppsyn vært i området for å forberede flyttingen. De ferske sporene de fant i snøen, og som de nå følger, antas å være det aktuelle ulveparet.

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn (SNO) er ute i felt for å forberede flytting av ulvene i Deisjøreviret. I...

Posted by Miljødirektoratet on Monday, December 14, 2020

Hannulven regnes som genetisk viktig for ulvestammen, og har blitt flyttet en gang før. Den gangen gikk den tilbake.

Nå har den etablert seg i Deisjøreviret sammen med en make. De beveger seg litt ut og inn av ulvesona, og derfor står de i fare for å bli skutt under lisensjakta som pågår utenfor ulvesonen nå.

Stortinget sa nei til ekstra vern

Til nå i lisensjakta har jegerne hatt ekstra begrensninger i jaktområdet for å hindre at denne ulven blir skutt.

Men i forrige uke sa stortingsflertallet nei til å gi ulven og maken dens mer spesialbehandling etter den 15. desember.

Dermed mener klimaministeren at de ikke har noe annet valg enn å flytte ulvene.

Venter på flyvær

Nå følger folk fra Statens Naturoppsyn med på de ferske sporene etter ulvene og venter på det rette tidspunktet.

Mannskap er også i dag ute i felt for å spore dyra. I tillegg må det være flyvær for helikopteret, blant annet dagslys og god sikt.

-Når det gjelder hvor ulvene skal flyttes, så er det fire ulike steder som er aktuelle, og alle områdene er på norsk side av grensa, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Men han kan ikke nå si noe om hvilke steder det er og ei heller hvilket av de fire alternativene som blir ulveparets "nye hjemsted".