Her graves ny E6 opp igjen

Kvaliteten på den nye E6 i Gudbrandsdalen er så dårlig at én kilometer av veien i Hundorp-tunnelen må graves opp igjen.

Ny E6 graves opp igjen

VEITABBE: Kvaliteten på den nye E6 i Gudbrandsdalen er så dårlig at deler av veien i Hundorp-tunnelen må graves opp igjen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Nå er det full krangel mellom Statens vegvesen og entreprenørselskapet AF-gruppen. Statens vegvesen mener steinmassene som er brukt i den nye Hundorp-tunnelen på E6 i Gudbrandsdalen er for dårlige. Derfor fjernes nå 500 lastebillass med pukk og asfalt.

– Prøver vi har tatt av pukken viser at kvaliteten er for dårlig, forteller Øyvind Moshagen, som er prosjektleder i Statens vegvesen for nye E6 i Gudbrandsdalen.

Øyvind Moshagen, prosjektleder i Statens vegvesen

DÅRLIG KVALITET: - - Prøver vi har tatt av pukken viser at kvaliteten er for dårlig, forteller Øyvind Moshagen, som er prosjektleder i Statens vegvesen for nye E6 i Gudbrandsdalen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Frykter telehiv

Vegvesenet frykter at pukken kunne gitt problemer med telehiv over en strekning på én kilometer. Derfor fjernes pukk i en halv meters dybde på denne kilometeren, samt det første asfaltlaget som allerede er lagt. Totalt er det snakk om ca. nærmere 6.000 m3 pukk og over 600 m3 asfalt. Det utgjør over 500 lastebillass, og når alt er fjernet må nye 500 lastebillass fraktes inn igjen i tunnelen.

Det er full krangel mellom Statens vegvesen og entreprenøren om jobben som er gjort i Hundorptunnelen på E6 i Gudbrandsdalen.

RUTINEKONTROLL: Problemene med pukken skal ha blitt oppdaget under vegvesenets rutinekontroller. Vegvesenet har 28 personer som på full tid bare på E6 i Gudbrandsdalen sjekker og kontrollerer arbeidet som entreprenørene utfører.

AF-gruppen uenig

Det er AF-gruppen som er entreprenør, og som har lagt pukken. De ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK, men de er sterkt uenige i vegvesenets krav om å fjerne massene.

– Våre faglige eksperter, blant annet Sintef, mener at forsterkningslaget både teknisk og kvalitetsmessig er mer enn godt nok, skriver AF-gruppen i et brev til vegvesenet.

Brev fra AF-gruppen

UENIG: Vegentreprenøren AF-gruppen forteller i et brev at de mener veien er god nok.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Krangelen om kvaliteten på pukken har pågått i månedsvis, men AF-gruppen har til slutt gitt etter for kravet om å bytte ut massene. Dette tar ca. fire uker, og koster flere millioner kroner. Men AF-gruppen vil ikke betale for ekstraarbeidet.

– Vi krever merarbeidet dekket av vegvesenet, skriver AF-gruppen i brevet.

– Ikke drastisk

Øyvind Moshagen vedgår at det er et vesentlig omfang på massene som må byttes ut. Men han mener ikke det er et drastisk tiltak.

– Nei, det er det ikke. Vi ønsker god kvalitet på arbeidene som gjøres, og vi ønsker ikke å få feil som de vi har sett på andre veiprosjekter.

– Hvem skal betale for ekstraarbeidet?

– Det ønsker jeg ikke å svare på. Det må vurderes i etterkant, sier Moshagen.

Problemene med pukken skal ha blitt oppdaget under vegvesenets rutinekontroller. Vegvesenet har 28 personer som på full tid bare på E6 i Gudbrandsdalen sjekker og kontrollerer arbeidet som entreprenørene utfører.

– Dette viser at vi har behov for å kontrollere, sier Moshagen.