Hopp til innhold

Har landets eldste befolkning, men den yngste stortingsbenken

Det er store forskjeller i gjennomsnittsalderen til stortingsbenkene fra landets fylker.

Emilie Enger Mehl, Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen

YNGST: Trioen Emilie Enger Mehl, Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen tilhører alle den yngste stortingsbenken i dette landet etter valget. Snittalderen i Hedmark valgkrets er 38,5 år, den eneste valgkretsen hvor snittet er under 40 år.

Foto: SENTERPARTIET/ANDERS BAKKERUD LARSEN/ARBEIDERPARTIET

Stortingsvalget 2021 er historie og stortingsbenken til alle valgkretsene er nesten klare. NRK har tatt en gjennomgang av alle stortingsbenker og representanter, og det er store forskjeller og spredninger når det gjelder alder.

Av landets 19 valgkretser – de tidligere fylkene, så har Hedmarks-benken den laveste snittalderen på 38,4 år. Dette til tross for at Hedmark valgkrets har den eldste befolkningen i landet.

Innlandet fylke er også eneste fylket i landet med flere innbyggere over 65 år, enn yngre under 20 år. Dermed er det viktig med unge stemmer på Stortinget, mener leder i AUF Innlandet, Sigrid Døving Bjerke.

– Jeg tror det er veldig viktig å ha unge stemmer med når vi skal utforme politikk, og politikk som skal være viktig for Innlandet. Kanskje nettopp fordi vi er avhengig av at unge trives, at saker som er viktige for unge blir tatt på alvor.

  • Aldri før har det vært flere kvinner på Stortinget. Åse Kristin er den yngste: kvinnen:

Carl Ivar Hagen er eldst

I Finnmark, Nord-Trøndelag og Oppland finner vi den høyeste snittalderen på de som nå inntar Stortinget, med snittaldre på henholdsvis 55,2, 55,4 og 53,6 år.

Carl I Hagen

BLID: Carl I. Hagen var blid som sola da det ble klart at han fikk plass på Stortinget.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Den høye snittalderen i Oppland forklares blant annet med at Frp-veteran Carl I. Hagen ble valgt inn herfra, 77 år gammel.

Carl I. Hagen mener imidlertid det er positivt med eldre veteranstemmer i Norges største folkevalgte organ.

– Jeg syns det bør være noen over 70 år. Det er veldig mange i befolkningen som er over 70 år, med erfaring, og veldig mange oppegående. Og de bør ha en representant på Stortinget. Og jeg har lenge vært en syvende far i huset, så det går helt fint.

Representant for Oppland Senterparti, Marit Knutsdatter Strand, avviser at alder på de folkevalgte skal bli et problem for jobben.

– Når vi kommer inn skal vi representere lokalsamfunnene og innbyggerne på en god måte, litt uavhengig av bakgrunn, geografi og alder. Vi har et ansvar for folk som bor her, og skal være ombudspersoner på vegne av dem.

Skal gjenspeile befolkningen

De 169 folkevalgte på Stortinget skal ideelt sett gjenspeile befolkningen utenfor Løvebakken. Ifølge samfunnsforsker Jon Helge Lesjø ved Høgskolen i Innlandet skal stortingsrepresentantene uansett alder jobbe for hele sitt hjemfylke.

Valgkommentator for NRK, Jon Helge Lesjø.

VALGKOMMENTATOR: Jon Helge Lesjø sier det er viktig at Stortinget representerer befolkningen på en så god måte som mulig, også når det gjelder alder.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Hvis du er mellom 40 og 50 år vil du være overrepresentert på Stortinget. Så kan du jo også snakke om de eldres sak, ungdommens sak, eller barnas sak, og for del også fremtidige generasjoners sak.

Men han presiserer at det er fint med et bredt sammensatt storting.

– Det mest gunstige er at det i så stor grad som mulig representerer alle lag av befolkningen, også når det gjelder aldersgrupper.

Mener alder er ubetydelig

Anna Molberg er 31 år og valgt fra Høyre i Hedmark. Hun er klar på at alder ikke skal spille noen avgjørende rolle for hennes arbeid på Løvebakken.

Anna Molberg

NY: Høyres Anna Molberg er en av dem som drar ned aldersgjennomsnittet på Stortinget.

Foto: Høyre

– For det er jo litt som når du får en ny jobb, så skal du jo gjøre det stillingsbeskrivelsen skriver at du skal gjøre. Og vi er jo samvittighetsfulle mennesker alle sammen som har havnet på Stortinget nå.

Representant for Oppland Senterparti, Marit Knutsdatter Strand er enig.

– Dette tenker jeg vi skal klare å forvalte på en god måte, uavhengig av alderen vår.

NB: Stortingsbenken til Hedmark vil trolig om kort tid bli enda yngre. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er forventet å bli minister i en ny regjering, og vil da bli erstattet av den sju år yngre Per Martin Sandtrøen.

Også Anette Trettebergstuen (Ap) blir nevnt som het statsrådskandidat. Hun vil da bli erstattet av 26 år gamle Even Eriksen.

Gjennsomsnittsalder for Stortings-benkene

Hedmark

38,40

Troms

40,66

Rogaland

41,70

Telemark

42,50

Oslo

42,90

Sogn og Fjordane

44,70

Vest-Agder

45,30

Hordaland

45,60

Akershus

45,70

Nordland

46,11

Østfold

46,20

Aust-Agder

46,50

Sør-Trøndelag

46,80

Møre og Romsdal

47,10

Vestfold

48,70

Buskerud

50,00

Oppland

53,60

Nord-Trøndelag

54,40

Finnmark

55,20